Hopp til innhold

Gratis SFO til to kommuner i Troms

Harstad og Nordeisa er med i regjeringens nye ordning med gratis SFO for barn fra lavinntektsfamilier som går i første klasse. De to kommunene får henholdsvis 391 490 og 482 265 kroner i tilskudd. Det skal bidra til bedre inkludering og integrering.