Hopp til innhold

Gratis ferger for Elbiler

Fra og med 2009 kan alle som eier en elbil reise gratis med riksvegferger.

Elbil
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Vedtaket ble godkjent under et elbil-seminar i Lærdal. Dette skal gjøre det mer attraktivt for å kjøpe og bruke elbil.

- Vi er helt nødt til å bryte samenhengen mellom økt velstand og økt klimagassutslipp. Med andre ord må energiforbruket per kjøretøy ned. Elbilen er ett av svarene på denne utfordringa, sier samferdselsminister Navarsete i en pressemelding.

Elbiler er fra før fritatt for engangsavgiften og årsavgifta. I tillegg får de parkere gratis på offentlige parkeringsplasser og passere gratis gjennom bomringer. I enkelte områder kan de også benytte seg av kollektivfeltene.

- Når regjeringen nå sørger for at elbiler kan fraktes gratis med på riksveiferger, tar vi et viktig steg for at elbilen blir et attraktivt transportmiddel i distrikta, i tillegg til i byområdene. Både næringsliv, det offentlige og privatpersoner i distriktene får nå ei gulrot som kan gjøre det mer interessant å velge elbil framfor andre biler med høyere utslipp, sier Navarsete.

Det er per i dag 1500 elbiler i Norge, mens det var 1200 for fire år siden.