Hopp til innhold

Mads Gilbert: – Ville vært et slag i trynet for alle sjøfolk

TROMSØ (NRK): Lege Mads Gilbert mener det er en skandale, dersom de nye NH90-helikoptrene leveres uten medisinsk utstyr. Han påpeker at det i så fall er vanlige fiskere og folk langs kysten som rammes.

Mads Gilbert

Mads Gilbert er lege og avdelingsleder for Akuttmedisinsk avdeling for ved UNN. Her er han avbildet i ambulansehelikopteret i Tromsø, som

Foto: Eskil Mehren / NRK

NRK kan mandag fortelle at flere kilder i Luftforsvaret er bekymret for at de nye NH90-helikoptrene som skal brukes på Kystvaktas båter, er bestilt uten tilstrekkelig medisinsk utstyr.

Flere i det redningstekniske fagmiljøet i Luftforsvaret sier til NRK at de frykter at dette kan gå ut over Kystvaktas evne til å redde liv. De har også liten tro på at utstyret er på plass innen sommeren 2015. Ifølge Luftforsvaret er dette fristen som er satt for at NH90-ene skal begynne å operere på Kystvaktfartøy.

Mads Gilbert er avdelingsleder for Akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og følger nøye med på den medisinske beredskapen i Norge.

Gilbert reagerer kraftig når NRK forteller at de nye NH90-helikoptrene som skal brukes på Kystvaktas båter er bestilt uten det samme medisinske utstyret dagens Lynx-helikoptre har.

– Hvis det stemmer at de er bestilt uten medisinsk utstyr, så må jeg få lov til å si at det er en skandale. Det er helt utrolig hvis det har skjedd, fordi dette er en helt avgjørende ambulanseressurs i Barentshavet, sier Gilbert.

– Et slag i trynet for fiskerne

Gilbert mener det er sivile som vil bli rammet dersom Kystvaktas helikoptre ikke kan utøve akuttmedisinsk beredskap. Han tror fiskere, nordmenn som jobber offshore langs kysten og personer som jobber på avsidesliggende steder som Jan Mayen, vil være særlig utsatt.

– Forsvaret er en del av det norske samfunnet, og det er skattebetalerne som finansierer dette. De som blir skadelidende her er helt alminnelige fiskere, og fangstfolk langs kysten, sier Gilbert, og legger til:

– Dersom det skulle være riktig at det nye medisinske helikopteret ikke har medisinsk utstyr, er det et slag i trynet for sjøfolket og fiskerne våre.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Lege Mads Gilbert mener det er en skandale hvis de nye helikoptrene som skal operere fra Kystvaktas båter, ikke er bestilt med tilstrekkelig medisinsk utstyr. Her viser han fram utstyret på UNNs ambulansehelikopter. – Det bør være det samme utstyret på helikoptrene som er på Kystvaktas båter, sier Gilbert.

Lege Mads Gilbert mener det er en skandale hvis de nye helikoptrene som skal operere fra Kystvaktas båter, ikke er bestilt med tilstrekkelig medisinsk utstyr. Her viser han fram utstyret på UNNs ambulansehelikopter. – Det bør være det samme utstyret på helikoptrene som er på Kystvaktas båter, sier Gilbert.

– Bør være fullverdig medisinsk helikopter

NRK møter Gilbert i Tromsø, der UNNs ambulansehelikopter er stasjonert. Gilbert forklarer at de statlige luftambulansene er godt utstyrt for å kunne drive akuttmedisinsk beredskap.

– I denne maskinen er det overvåkningsutstyr, det er pustemaskiner, det er respirator, det er hjertestarter, det er forskjellig type sprøytepumper og det er ferdig pakket akuttmedisinsk utstyr. Dette er en meget avansert, medisinsk ressurs, sier Gilbert.

Han kaller Kystvakta for Barentshavets ambulanse, og en veldig viktig ressurs og samarbeidspartner for luftambulansen. Han mener derfor utstyret på helikoptrene som opereres fra Kystvaktas fartøy, ikke bør være langt unna det som finnes på en luftambulanse.

– Helikopteret må være utstyrt som et fullverdig medisinsk helikopter, særlig med tanke på at man har redningsmann tilgjengelig. De er i prinsippet ambulansepersonell når det gjelder kvalifikasjoner, sier Gilbert, som nå krever at noen rydder opp.

– Her har noen virkelig ikke gjort hjemmeleksa si, og dette må ordnes umiddelbart. Vi kan ikke få disse nye, store helikoptrene uten medisinsk utstyr.

Artikkelen fortsetter under bildet.

NH90

Forsvarets nye NH90-helikoptre har kostet flere milliarder kroner, og de resterende leveransene har blitt utsatt flere ganger. Her er et NH90 avbildet sammen med KV «Svalbard» under en demonstrasjon i Ålesund.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvarets mediesenter

– Vi skal løse oppdraget

Det er Forsvarets sanitet (FSAN) som er ansvarlig for kravspesifikasjonene som gjelder det medisinske utstyret som skal brukes på NH90. Brigader Dag Hjelle, sjef for Forsvarets sanitet, sier til NRK at det er satt ned et investeringsprosjekt som gjelder taktisk luftevakuering. Dette skal blant annet skal se på hvilket utstyr som trengs på NH90-ene.

– Jeg registrerer at vi har fått det oppdraget, og at vi skal løse det. Vi skal faktisk ha et internt møte om det i morgen, så det er for tidlig å si konkret hva som kommer ut av det. Det er derfor også for tidlig å si om vi kommer til å rekke eventuelle tidsfrister, sier Hjelle til NRK.

Hjelle ønsker ikke å kommentere hvilke krav som ble satt til det medisinske utstyret som skal brukes på NH90 da den ble bestilt.

– Fokus på medisinsk kapasitet

NRK har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet, som ikke ønsker å kommentere spørsmål angående det tekniske og medisinske utstyret på NH90-ene, og hvilke forventninger som stilles til helikoptrene når det gjelder søk og redning.

Major Stian Roen, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, skriver i en e-post til NRK at man er i en prosess når det gjelder det medisinske utstyret på NH90-ene.

Roen skriver videre at NH90 er under testing og evaluering opp imot rollen som kystvakthelikopter. Dette gjelder blant annet helikopterets egenskaper når det gjelder søk og redning, og medisinsk utstyr som skal være tilgjengelig for plattformen.

– Det er slått fast at det fra sommeren 2015 skal opereres NH90 fra kystvaktfartøy, og Luftforsvaret har fokus på å få på plass den medisinske kapasiteten i våre nye helikoptre innen denne tiden, skriver Roen i e-posten.

Forsvarets Logistikkorganisasjon bekrefter at det foreløpig ikke er gjort noen avklaring når det gjelder det medisinske utstyret på NH90-ene.

– Det er foreløpig ikke er bestemt hva slags medisinsk utstyr som skal være om bord og at helikopteret vil ha redusert medisinsk kapasitet frem til 2017, siden kravet til Forsvaret er at Kystvaktas NH90 først skal være fullt operativt i 2017, sier Marianne Øyahals, informasjonsdirektør Forsvarets Logistikkorganisasjon.