Gikk gjennom overgrepene i detalj

Et barn som ifølge politiet er utsatt for grov voldtekt, har fortalt sin mor nokså detaljert om overgrep som var blitt begått. Det forklarte moren da hun i dag vitnet i straffesaken mot et tidligere samboerpar. Forklaringen som barnet ga til moren, er langt mer beskrivende enn det som kom fram i det tilrettelagte avhøret. Politiet har gjenopprettet tre videoer av overgrepene som var forsøkt slettet.