Hopp til innhold

– Det er tverrpolitisk enighet om å gi støtte til kystopprøret

Fylkesutvalget i Finnmark støtter det såkalte kystopprøret mot Aker-konsernet og deres forvaltning av trålkvotene.

Kystopprøret 1

Fylkesutvalget i Finnmark har skrevet en uttalelse for å vise sin støtte til det såkalte kystopprøret.

Foto: Allan Klo

Fylkesvaraordfører i Finnmark Ann Solveig Sørensen sier det er bred enighet om dagens uttalelsen fra fylkesutvalget. Der gir utvalget sin soleklare støtte i kampen om å sørge for at fylkets ressurser skal komme innbyggerne til gode.

– Det er tverrpolitisk enighet om at vi må kjempe på for å bevare fisken, kvotene og arbeidsplassene i Finnmark, sier Sørensen.

Ann-Solveig Sørensen

Fylkesvaraordfører Ann-Solveig Sørensen er bekymret over utviklingen i fiskerinæringen i Finnmark.

Foto: Ingjerd Tjelle

– Alvorlig situasjon

Hun syns det er bekymringsfullt å se utviklingen i saken, og tenker da på nedleggelsen som Norway Seafoods gjør i Mehamn og nedbyggingen i Hammerfest.

– Situasjonen er jo alvorlig når man ser at det er brudd på forpliktelsene fra Norway seafoods side, sier Sørensen.

I uttalelsen som det altså er bred enighet om, så er politikerne helt klare på at aktiviteten langs Finnmarkskysten må opprettholdes hvis Røkke-selskapet skal beholde konsesjonene sine:

– Hvis Akerkonsernet og andre innehavere av konsesjoner ikke finner det lønnsomt å videreforedle fisken på land i Finnmark må konsesjonene inndras og gis til de som vil skape arbeidsplasser der konsesjonene er hjemmehørende, skriver fylkesutvalget