Hopp til innhold

Frykter viktige funn kan gå tapt med ulovlig metallsøking

Myndigheter og metallsøkerklubber har mistanke om mye ulovlig bruk av metallsøkere, og frykter at funn i terrenget ikke blir levert til museer slik de skal.

Frank Bjørbeck

Frank Bjørbeck etterlyser bedre ordning for å kunne varsle om funn som egentlig tilhører staten og må på museum.

Foto: Arild Moe / NRK

– Jeg skulle ønske at det var en slags sertifisering, både praktisk og teoretisk for å drive med metallsøk. Slik at man fikk et sertifikat som fylkeskommunen står for, der man fikk opplæring i hvordan man skal ta vare på ting.

Det sier Frank Bjørbeck, en ivrig metallsøker fra Senja i Troms og medlem av Nordnorsk metallsøkerklubb. Han får støtte fra formannen, Tor Ketil Krokmyrdal. Det er særlig søk etter vikingtida og andre verdenskrig som lokker folk.

– Vi har rapporter fra Finnmark om at russere kommer over til Kirkenes og nærmest søker etter levninger fra krigen. Jeg har også rapporter om folk som søker der de ikke burde søke, sier Krokmyrdal.

Ifølge kulturminneloven er det noen gjenstander som automatisk er fredet og skal leveres inn til museene. Funnene tilhører nemlig staten:

  • Gjenstander eldre enn 1537
  • Mynter eldre enn 1650
  • Samiske funn eldre enn 1917
  • Skipsfunn eldre enn 100 år

Så finner man gjenstander fra for eksempel vikingtida får man ikke beholde det, da er det er staten som eier funnene. Museene skal forvalte det.

Myntfunn i Sør-Senja

Frank Bjørbeck har blant annet funnet mynter fra kongen i Vessex hadde fra 997 til 1003.

Foto: Arild Moe / NRK

Men det er ikke alt som blir levert inn, og enkelte bruker metallsøker uten å sjekke hva de har lov til.

Varsler man ikke ifra om funn kan man bli dømt til fengsel. I 2017 ble en mann dømt i Høyesterett fordi han ikke meldte fra om kulturminner han fant med metalldetektor.

Mener ordningen ikke vil fungere

– Konsekvensene er at funnene ikke blir ivaretatt profesjonelt, men bare sitter på en peishylle til de faller fra hverandre.

Det sier Tanja Larsen som jobber i Tromsø Museum. Hun er samlingsforvalter for de kulturhistoriske samlingene. Tromsø Museum har ansvar for områder nord for Rana.

– Funnene får ikke behandling hos konservator, de blir ikke oppbevart under rette klimaforholdene. Ikke minst så blir de ikke tilgjengelig for allmennheten og forskning. Så det er viktig å få de levert inn.

– I utgangspunktet så tenker jeg det ikke hadde vært galt å ha en sertifisering, særlig med tanke på opplæring, sier Larsen.

Fylkeskonservator i Troms og Finnmark fylkeskommune, Anne-Karine Sandmo, mener metallsøkerforeningen selv må finne ut om de vil ha en sertifiseringsordning.

Anne Karine Sandmo

Fylkeskonservator i Troms og Finnmark fylkeskommune, Anne-Karine Sandmo, har ikke tro på en sertifiseringsordning.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Vi opplever at de fleste metalldetektorsøkere er medlem av foreninger og forteller om funnene sine. De har god kunnskap om hva som er innleveringspliktig.

Hun tror de som ikke følger loven nå, heller ikke vil gjøre det med en ordning på plass.

– Da er spørsmålet om de ville ta i bruk en slik sertifiseringsordning? Jeg er ikke helt sikker på om vi fanger opp de vi egentlig er på jakt etter å fange opp, mener Sandmo.

Ifølge fylkeskonservatoren har de ikke oversikt over hvor mange funn som går tapt på grunn av folk som ikke registrerer inn funnene.

1300 funn på ti år

Siden 2010 har museene nord for Rana mottatt over 1300 funn og av disse er over 1200 gjenstandene funnet ved bruk av metallsøker. I 2018 ble det registrert 148 funn og så langt har det kommet inn 77 registreringer i 2019.

Tanja Larsen i Tromsø Museum er usikker på hvor mange funn museet ikke får inn.

– Det er vanskelig å si, for hvis vi ikke vet om det så vet vi ikke om det for å si det litt banalt, men mitt inntrykk er at vi får det inn.

Hun skryter av Nordnorsk metallsøkerklubb som profesjonelle aktører og som aktivt melder ifra om funn de kommer over.

– Jeg har inntrykk av at de har en streng indre justis så om noen legger ut bilder av funn på Facebook tar de ansvar og gir beskjed. Jeg anbefaler selv metallsøkere som ikke er med i en forening å melde seg inn.

Retningslinjene for privat bruk av metallsøkere finner du på Riksantikvarens nettsider.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Her berges det amerikanske helikopterflyet som har vært strandet i seks uker: – Krevende