Hopp til innhold

Frykter økonomiske konsekvenser av oppsigelse

Det kunstneriske rådet ved Tromsø Kunstforening støtter sparket intendant.

Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening i Muségata 2 i Tromsø.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Det kunstneriske rådet ved Tromsø Kunstforening gir nå sin støtte til den sparkede intendanten Leif Magne Tangen. Samtidig får de som sparket Tangen kritikk av det samme rådet.

– Styret i Tromsø kunstforening har satt institusjonen i fare. Man risikerer tap av offentlig pengestøtte for framtidige prosjekter, og ødeleggelse av kunstforeningens kredibiliet, heter det i uttalelsen fra det kunstneriske rådet, offentliggjort onsdag formiddag.

Forstår ikke påstandene

Styreleder Stein Windfeldt stiller seg uforstående til påstandene fra det kunstneriske rådet.

– Styret har foreningens beste for øye. Dette er en personalsak som ikke har sammenheng med de kunstneriske ambisjonene for kunstforeningen. Av den grunn har vi ikke rådført oss med det kunsteriske rådet i denne saken. Vi stiller oss undrende til at vårt eget råd - oppnevnt av styret - velger å gå ut på denne måten uten å kjenne innholdet i saken, sier Windfeldt til NRK.

Leif Magne Tangen

Leif Magne Tangen har den siste tiden vært sykmeldt fra jobben som intendant ved Tromsø Kunstforening.

Foto: Juan-Pedro Fabra Guemberena

Det var tirsdag det ble kjent at Leif Magne Tangen hadde fått sparken som intendant ved Tromsø Kunstforening, knappe to år etter at han tiltrådte.

– Jeg kan bekrefte at vi har en personalsak gående, sa styreleder ved Tromsø Kunstforening Stein Windfeldt til NRK tirsdag.

Også Tangen selv bekrefter oppsigelsen, og at Norsk Tjenestemannslag er koblet inn i saken. Ellers er også han tilbakeholden med informasjon om hva som ligger bak oppsigelsen.

– Det jeg kan si er at jeg håper vi finner en løsning som innebærer at jeg får fortsette med jobben i Tromsø Kunstforening som jeg har startet på, uttalte Tangen til NRK.

Oppfordrer til dialog

Nå får Tangen altså støtte fra foreningens eget kunstneriske råd.

– Hans verdifulle nettverk og kunnskap om samtidskunst er essensiell for Tromsø Kunstforening, heter det i uttalelsen.

Rådet skriver videre at Tangen har vært personlig engasjert og dedikert i arbeidet med å promotere institusjonen og det kunstneriske programmet både nasjonalt og internasjonalt.

Nå oppfordrer det kunstneriske rådet ved Tromsø Kunstforening partene til dialog.

– Det tar tid å bygge en stabil økonomi og en solid plattform for Kunstforeningens kunstneriske visjon. Tillit mellom administrasjonen og styret er essensielt, skriver rådet i uttalelsen.