Hopp til innhold

Frykter for ekstrakvote

Ekstrakvoten på 3000 tonn torsk til kystfiskerne i Nord-Troms og Finnmark blir ikke utdelt før konsultasjonene med Sametinget er avsluttet.

Det sier fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg Hansen.

Disse konsultasjonene kan ta lang tid, og Fiskarlaget Nord frykter dermed at denne ekstrakvoten er tapt i år.