Hopp til innhold

Fra valgsmil til krangel om helikopter

– Et narrespill av Arbeiderpartiet, sier Sandra Borch. – Senterpartiet er et aleneparti, svarer Cecilie Myrseth.

Cecilie og Sandra

Smilende ved valgseieren i høst, Cecilie Myrseth (Ap) og Sandra Borch (Ap).Nå gyver de løs på hverandre.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

De vant topp-plasser i Troms-valget og kommer fra samme kommune, Lavangen i Sør-Troms. Men nå krangler Sandra Borch fra Senterpartiet og Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet så busta fyker om militære helikoptre på Bardufoss.

– Et narrespill, sier Senterpartiets Sandra Borch om det Arbeiderpartiet går inn for om helikopterstøtte til Hæren.

– Avklarer ingenting

– Det Arbeiderpartiet går inn for avklarer ingenting for framtida til Bardufoss. Regjeringen med støttepartiet Arbeiderpartiet sier ingenting om hvor mange helikopter som skal være på Bardufoss. Dette skal de i følge vedtaket vurdere til våren. Arbeiderpartiet har også forhandlet bort 339-skvadron/hovedbase tidligere, peker hun på.

Senterpartiet står utafor enigheten fordi partiet mener vedtaket ikke spesifiserer hvor mange helikoptre det skal være på Bardufoss og Rygge i det som beskrives som en delt løsning.

– Hvorvidt det åpnes for innleie av private helikoptre, er ikke entydig klart, viser Borch til. I innstillingen går det fram at Hæren skal sikres dedikert helikopterstøtte, og at man skal se på mulighetene for «alternativ supplerende kapasitet».

Borch mener «alternativ supplerende kapasitet» ikke kan tolkes som annet enn at man åpner for innleie av sivile helikopter. Hun mener det er alvorlig for forsvaret da hæren trenger helikopter og mannskap som kan operere i krevende situasjoner, det kan ikke sivile helikopter.

– Setter Bardufoss i spill igjen

Borch mener Arbeiderpartiet har hatt tre muligheter til å redde Bardufoss:

– Men gang på gang setter de Bardufoss i spill. Å komme tilbake til vedtaket til våren vil gjøre det enda vanskeligere å opprettholde Bardufoss da iverksettelse om flytting allerede er gjort.

– Senterpartiet kunne ikke være med på et forslag som dette og vi fremmet derfor et eget forslag om at det fortsatt skal være minst ni helikopter til hæren med hovedbase på Bardufoss, det ble dessverre nedstemt i komiteen, sier en skuffet Borch.

Bell 412-helikopter

Kystjegerkommandoen på øvelse på Sandsøy fort utenfor Harstad.

Foto: Mats Hjelmeland / Forsvaret

– Et parti som vil stå utafor

– Det begynner nesten å bli en vane at Senterpartiet er uenig i det som blir gjort. Man kan nesten si at Senterpartiet er et parti som ikke driver med hestehandel men heller vil stå utafor og være alene, kommenterer Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth.

Myrseth sier Arbeiderpartiet gjorde også vurderinger om de skulle bryte forhandlingene nå.

– Men hva er det viktigste? Jo, å få resultater som sikrer at man har en flystasjon på Bardufoss som skal ha helikoptre. I teksten står det også at man skal ha ledelse der og videreutvikle flystasjonen. Det er på grunn av Arbeiderpartiet at det står der, slår Myrseth fast.

For Myrseth og Arbeiderpartiet på Stortinget er det viktig at det står i vedtaket at man skal ha helikoptre på Bardufoss:

For Bardufoss er dette ei bra løsning når vi vet at alternativet var å fjerne alle helikoptrene, sier Myrseth.

– Bedre å kjøpe flere Bell-helikoptre

– Men er Arbeiderpartiet åpen for å vurdere innleie av sivile helikoptre til Forsvaret? Kan det bli en del av samtalene videre?

– Jeg synes det er en særdeles dårlig idé. Men det som ligger i veien fram mot revidert nasjonalbudsjett er at det må mer penger på plass. Og jeg tenker det ville vært en bedre idé å kjøpe flere Bell-helikoptre enn å tenke sivile helikoptre, avslutter Cecilie Myrseth.

Arbeiderpartiet fikk med en særmerknad om at Bardufoss skal ha hær-helikoptre til Stortinget har ferdigbehandlet et framtidig opplegg for helikopterstøtte for både Hæren og spesialstyrkene.