Hopp til innhold

Forskere fant torsk der havet er svært dypt

For første gang er det påvist torsk i et havområde nordvest av Svalbard som er tre tusen meter dypt.

Framstredet

Framstredet ligger mellom Svalbard og Grønland. Bildet er tatt ved et tidligere forskningstokt.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Dette skjedde i forbindelse med forskningsprosjektet SI ARCTIC, et prosjekt som studerer endringene i Polhavet etter hvert som temperaturen stiger og isen blir borte.

For første gang

– Det var tilfeldigheter som gjorde at vi fant torsken på de store dyp. I et trålhal på 1800 meters dyp fikk vi fire torsk av samme typen som trekker til Lofoten om vinteren, såkalt skrei, forteller sier havforsker Randi Ingvaldsen ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Ved nærmere undersøkelse fant vi ut at den beitet på krill og tanglopper i disse vannmassene.

– Torsken beiter ikke på bunnen, presiserer hun. Det verdifulle for oss er å vite at det også er torsk av den norsk/arktiske stammen i dette dype havområdet.

Det er første gang forskere dokumenterer torsk i et såkalt dyphavsbasseng.

Bare små mengder

Ingvaldsen understreker at det kun er påvist små mengder torsk i Framstredet, og at det sånn sett ikke er snakk om funn som gir grunnlag for fangst.

Ingvaldsen skal i neste uke til Tromsø og foredra om prosjektet på den store forskerkonferansen om arktiske og subarktiske havområder.

– Det mest interessante ved dette funnet på dypt vann er at det forteller oss nytt om torskens spredning.