Forskere fant nye korallrev

Se forskernes egne bilder!

Havforskerne har vært på tokt og funnet en rekke nye korallrev på den norske kontinentalsokkelen utenfor Troms.

Toktet er en del av det omfattende MAREANO-prosjektet , som også har gjort nye korallfunn andre steder langs norskekysten.

Blant annet ble det sørvest for Malangsgrunnen i Troms funnet tre rev som tidligere ikke er registrert.

- Områder med korallrev har rikt dyreliv og det er velkjent at fisk ofte står i stort antall på grunn av den gode tilgangen til mat, sier forsker Pål Buhl-Mortensen ved Havforskningsinstituttet, som er en av verdens fremste korallforskere .

Se forskernes bilder her!