Forskere ber jegere om å la elgen gå

Titusenvis av elg lever farlig når elgjakta straks er i gang over hele landet. Men forskere håper jegerne kan spare noen helt spesielle eksemplar av skogens konge.

Elg blir merket av forskere

I Tana, Nesseby, Vadsø og Båtsfjord i Finnmark går 38 elger som forskerne håper vil gi ny kunnskap om det som også er en av de nordligste elgstammene i verden

Foto: John Chr. Lundstadsveen / NRK

I noen av landets skoger vandrer det nemlig elg med GPS-bånd rundt halsen. Det er disse dyrene forskere vil spare.

– I tillegg til at båndene sender oss informasjon om dyrenes posisjoner så ligger det mye informasjon i dem om blant annet aktivitet, bevegelse og temperatur. Det er veldig viktig for oss å få denne informasjonen, sier Rolf Rødven i prosjekt Elg i Finnmark.

Rolf Rødven i prosjekt Elg i Finnmark

Rolf Rødven i prosjekt Elg i Finnmark har forståelse for at det kan være kjedelig å holde igjen skuddet om den perfekte sjansen skulle komme, men håper likevel på hjelp fra jegerne.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen

Elgen vinner nytt land

I Tana, Nesseby, Vadsø og Båtsfjord går 38 elg som forskerne håper vil gi ny kunnskap om det som også er en av de nordligste elgstammene i verden

– Det er langt utenfor det som regnes som vanlig habitat for elg. Den er ikke mye skogens konge når den går oppå høyfjellet her, for det er lite skog å være konge i, sier Rødven.

Tette bestander er relativt nytt så langt nord, og forskerne vil derfor vite mer om hvordan elgen lever og beveger seg i nord. Informasjonen skal gi viktig kunnskap som kan brukes i fremtidig forvaltning av elgbestandene, og dermed komme også jegerne til gode.

Miljørådgiver i Tana kommune, Anne Fløgstad Smeland

Miljørådgiver i Tana kommune, Anne Fløgstad Smeland, sier de ønsker å vite mer om hvordan klima påvirker elgen og for eksempel hvordan rein og elg går sammen.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen

Positive jegere

Miljørådgiver i Tana kommune, Anne Fløgstad Smeland er en av initiativtakerne til merkeprosjektet. Hun forteller at lokalbefolkning og jegere har tatt det godt imot.

– De har også ett ønske om å vite mer om hvordan elgen trekker her, hvordan klima påvirker elgen og for eksempel hvordan rein og elg går sammen. Dette er jo en arktisk bestand av elg som er helt unik og som man ikke har visst så mye om tidligere, sier hun.

Rødven har forståelse for at det kan være kjedelig å holde igjen skuddet om den perfekte sjansen skulle komme, men håper likevel på hjelp fra jegerne.

– Vi vet jo også at det er så mye elg i Tana og Nesseby, at den perfekte sjansen vil komme igjen.

Følg dyrenes bevegelser

Det er også mulig å unngå at det er nettopp elg med halsbånd som dukker opp på post. På nettsiden dyreposisjoner.no kan man registrere seg og følge posisjonene til dyrene.

– Halsbåndene er gule eller svarte og lett å se, så vi håper de får gå forbi. Skulle noen være uheldig å skyte merka elg er det viktig at båndet skrus av, ikke skjæres av, og leveres til kommunene, avslutter Rødven.

NRK produser nå TV-serie om skogens konge. Har du hatt et spennende møte med elgen og filma det? Da kan du bidra til serien ved å sende inn videoen her!