Forsker: – Lite fornuftig å legge ned forsvarets anlegg i Harstad

Å legge ned det allierte treningssenteret på Åsegarden i Harstad, er ingen god ide. Det sier NUPI-forsker Ståle Ulriksen.

Allierte øver i Harstad

Vi må fortsatt legge til rette for at allierte styrker, som skal unnseette oss i en krisesituasjon, fortsatt kan øver på arktisk krigføring, mener forsker.

Foto: Nils Mehren / nrk

Etter at forsvarssjefen foreslo å legge ned både kystjegerkommandoen og Åsegarden leir i Harstad, har både politikere, forskere og forsvaret selv protestert heftig mot planene.

En viktig del av vårt forsvar

I disse dager er over 2000 allierte soldater på plass i Åsegarden for årets vintertrening. Her får soldatene realistisk innføring i hva krigføring i arktisk innebærer. Dersom politikerne på Stortinget vedtar planene fra forsvarssjefen, blir det slutt på det.

– De allierte styrkene er et vesentlig bidrag til forsvaret av Norge i en krig, og det er åpenbart at styrker som skal komme oss til hjelp, være trent under de forhold de kan møte her. Det sier forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Ståle Ulriksen.

Allierte øver Harstad

Allierte uten vintertrening vil ikke kunne gjøre en god innsats i tilfelle krise eller krig.

Foto: Nils Mehren / nrk

Åsegarden er velegnet

Det er stor enighet om at Åsegarden er svært velegnet for slik trening av soldater fra allierte land.

Fra treningssenteret har styrkene både nærhet til sjø, og muligheter for ekstremtrening i høyfjell. At britene nå er på plass med 2 200 mann er et klart signal om at de mener de får noe igjen for oppholdet.

– Vi ser på denne delen av Arktis som en viktig del av vår nasjonale sikkerhet, sier den engelske utenriksministeren Philip Hammond.

– Det er ikke så mange allierte avdelinger som kan komme oss raskt til unnsetning i en krise, og det er av vital betydning at disse styrkene har fått slik trening som de får her, sier forsker Ståle Ulriksen.

Skeptisk til nedlegging

Ståle Ulriksen

NUPI-forsker Ståle Ulriksen mener det ikke er tilrådelig å følge forsvarssjefens anbefaling når det gjelder de militære anleggene i Harstadområdet.

Foto: Nils Mehren / nrk

Ulriksen er også skeptisk til flere av forsvarssjefens kuttforslag.

– Det er lite fornuftig å legge ned kystjegerkommandoen, slik forsvarssjefen går inn for, sier han.

– I en eventuell konflikt med Russland, blir Ofoten/Harstadområdet av stor betydning for begge parter. Det er derfor svært viktig å ha store kapasiteter i nettopp dette området, sier han.

Ulriksen sier også at det blir vanskelig å fase ut Orion-flyene på Andenes.

– Disse flyene må erstattes. Det hjelper ikke å gå over til overvåkningsdroner. Slike ubemannede fly kan for eksempel ikke følget ubåter, som jo vil utgjøre den største trusselen mot Nord-Norge i en konfliktsituasjon. Men om basen skal være på andenes eller Evenes vil jeg ikke mene noe om, sier NUPI-forsker Ståle Ulriksen.