Hopp til innhold

Forsker på «dropouts» i nord

Forskere ved Universitetet i Tromsø skal forske på hvorfor ungdom slutter i den videregående skolen.

Mange unge faller ut av den videregående skolen.

Ved enkelte linjer i Troms er frafallet på 50 prosent. Nå vil forskerne finne ut hvorfor.

Foto: , Scanpix

– Vi vil høre ungdommens egne stemmer. Vi må få vite hvordan de ønsker at skolen skal være og hvordan det hele kan tilrettelegges slik at de får et fullverdig og godt liv, også innenfor arbeidslivet, sier Karl-Otto Ottosen.

Tall viser at nesten 50 prosent ikke fullfører skolen ved enkelte linjer i Nord-Norge, og Troms ligger over landsgjennomsnittet.

– Det koster samfunnet titalls millioner og får uheldige konsekvenser for den enkelte, sier forsker Charlotte Goll ved universitetet i Tromsø.

Ungdom som droppet ut av den videregående skolen koster årlig 26 millioner kroner, ifølge forskerne. Redusert helse- og framtidsutsikter er noe av det elevene risikerer å slite med.

Spørreundersøkelse

I alt 2600 ungdommer skal følges over ti år for å finne svaret på hvorfor unge slutter på videregående skole.

– Etter tre år skal vi spørre elevene som gjennomførte hva det var som gjorde at de fullførte, samtidig som vi skal høre med de som sluttet om hvorfor de gjorde det.

Nord-Norge skiller seg spesielt ut ved at mange videregående elever bor hjemmefra.

– Vi vet at det er flere som bor på hybel og det kan jo ha noe å si for frafallet. At det skaper vanntrivsel og at lengselen etter å flytte hjem som blir så stor at man velger å slutte, rett og slett, sier Ottosen.

Den tverrfaglige forskningsgruppa har fått 4,5 millioner kroner fra RDA-fondet til prosjektet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark