Kommunen ber eiere rydde opp – mange er ikke klar over vedlikeholdsplikten

Stor fraflytting har ført til at mange tomme hus forfaller i Nord-Norges eldste by. Kan innebære tap av kulturminner, mener riksantikvaren.

Forfallent hus i Vardø

Vardø er den eldste byen i Nord-Norge – en by som opp igjennom har blitt kjent for sin sentrale forsvarsposisjon, sitt arktiske klima, kystopprør, heksebrenning og sprek gatekunst. Nå preges byen i stor grad av mange forfalte hus.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Jeg synes det er litt trist når det er nedfallshus som står her, sier Rune Aale-Hansen.

Oslo-mannen er på besøk hos sin tante i Vardø.

Rett ved siden av hennes hvitmalte hus, i et av de mer tettbebygde strøkene i den lille byen helt øst i Finnmark, står det to trehus som lett kunne blitt klassifisert som rønner.

Malingen er flasset av, vinduer er knust, og dører mangler. Rundt dem vokser ugresset vilt.

Men det er ikke bare disse to husene som forfaller – over hele byen finner man både næringseiendom og privathus med liknende skjebner.

Rune Aale-Hansen foran et av nabohusene til hans tante i Vardø

Rune Aale-Hansen besøker gjerne sin tante i Vardø, men synes det hadde vært enda hyggeligere om nabohusene ble pusset opp.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Som mange andre kyst- og bygdesamfunn i hele Norge, har fiskeribyen Vardø lidd under stor fraflytting de siste tiårene. Siden 1970 har innbyggertallet halvert seg, og nå bor det knappe 2000 mennesker der.

Dette har satt sitt tydelige preg på bybildet i Nord-Norges eldste by, som har en gammel og helt unik trehusbebyggelse.

Mulig tap av kulturminner

Riksantikvar Hanna Geiran er bekymret for at kulturminner kan gå tapt om forfallet fortsetter. Hun viser til at da tyskerne brente ned det meste i Finnmark under andre verdenskrig, så ble trehusene i Vardø spart.

– Vardø er i dag den eneste byen i Finnmark hvor man kan oppleve en samlet førkrigsbebyggelse i en tydelig historisk bystruktur, sier hun.

Men kommunen har tatt grep. For selv om de forfalte husene er forlatt, så har de likevel eiere. Og med loven i hånd stiller kommunen disse eierne til ansvar.

Forfalte vinduer på hus i Vardø

Dette vinduet har uten tvil sett bedre dager.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Plikt til vedlikehold

– Det er mange som ikke er klar over at når du kjøper eller overtar en eiendom eller hus, så har du en plikt til å vedlikeholde det, sier rådmann i Vardø kommune, Hallgeir Sørnes.

I tilfeller hvor byggverk er i så dårlig forfatning at de kan være farlig og skjemmende, kan kommunen i henhold til plan- og bygningsloven pålegge eier å sikre bygget og sette det i stand. I verste fall kan de kreve at bygget skal fjernes.

I tillegg kan eier pålegges å restaurere et bygg som betegnes som bevaringsverdig.

Hallgeir Sørnes, rådmann i Vardø

– Om eiendommen din har forfalt, så må du enten sette den tilbake i stand eller rive den, sier rådmann i Vardø kommune, Hallgeir Sørnes.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Regelverket er ganske klart, og det er selvfølgelig en omstendelig prosess å skulle følge opp, for dette er et av de største inngrepene det offentlige kan gjøre mot privatpersoner, sier Sørnes.

– Vi er opptatt av å gå i dialog med eierne, og gi dem tid og mulighet til å rydde eiendommene, pusse opp og gjøre alt som det skal være.

Unik bebyggelse i fare

Opprydningsarbeidet handler om å få et fint og innbydende bybilde, men ikke minst å ta vare på det som har vært.

Riksantikvar Hanna Geiran påpeker at når eldre bygninger forfaller og forsvinner, så endrer det kulturlandskapet rundt om i Norge.

– Eldre bygninger er rammen rundt menneskers livsløp og virke i generasjoner, og kan være verdifulle kulturminner.

Hanna Geiran

Riksantikvar Hanna Geiran sier man finner mange fraflyttede og forfalte bygg rundt om i landet. Samtidig påpeker hun at det også finnes mange gode eksempler på gjenbruk av eldre bygninger.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Geiran er klar på at mange eiere gjør en kjempeinnsats for å ta vare på gamle bygninger, og sier at bevissthet gjennom kulturminneplaner og at bygninger tilpasses ny bruk, gjør at færre bygg går tapt.

Samtidig påpeker hun:

– Det kan være utfordrende å pålegge eiere å ta vare på bygninger de ikke har interesse av.

Pusser opp brygga

En del av de forfalte husene i Vardø er eiendommer som har blitt arvet av folk som ikke bor i byen, og som ikke har kapasitet, ressurser eller ønske om å vedlikeholde dem.

Andre hus er kjøpt for en billig penge av noen som for eksempel vil ha det som et feriested, og med intensjon om å fikse dem, men så har det kanskje vist seg å være for kostbart eller tidkrevende.

De fleste eierne har vært åpne for dialog og villige til å rydde opp når kommunen har pålagt dem det, forteller rådmannen i Vardø, men i enkelte tilfeller har kommunen måttet gå inn og gjøre det for eiers regning.

I andre tilfeller har kommunen overtatt hus for en symbolsk sum for så å rive det, slik at kommunen kan disponere området på annet vis.

Brygga i Vardø restaureres

Råtten tømmer byttes ut på brygga i Vardø.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Til nå har kommunen opprettet 60 saker for å få ryddet opp – det dreier seg både om forfalte boliger, næringseiendom, og forsøplede områder. 20 saker er pågående, blant dem oppussingen av brygga i Vardø.

Her byttes råtne tømmerstokker ut og de gamle egnebuene ble berget i siste liten.

Rådmann Hallgeir Sørnes sier at samarbeidet mellom kommunen og Vestervågen brygge har fungert godt.

– Det gir en god selvfølelse når det ser bra ut, sier administrerende leder i Vestervågen brygge, Jørn Jensen, som er godt i gang med å male det restaurerte bryggehuset.

– Mange i Vardø er veldig glad for at byen blir seende bedre ut. Og innseilinga – det Hurtigruta ser når den legger til kai – det er viktig for oss.

Jørn Jensen, adm. leder, Vestervågen brygge - restaurerer brygga i Vardø

For Jørn Jensen i Vestervågen brygge gir den en god følelse å bidra til oppussingen av Vardø.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Flere søker om kulturminnemidler

Riksantikvar Hanna Geiran sier at nettopp opplevelsen for dem som reiser rundt i Norge i sommer, som mange av oss gjør, er enda en viktig grunn for å ivareta gamle byggverk.

– Det er viktig for opplevelsen av kulturlandskapet.

Hun minner om at bygninger som ikke brukes, forfaller fort, og at dette er ikke-fornybare ressurser som er tapt for alltid dersom de blir ødelagt eller fjernet.

Derfor bidrar gjerne det offentlige økonomisk til de som ønsker å ta vare på gamle bygg.

Forfallent hus i Vardø

Bare ett av mange eksempler for forlatte og forfalte hus i Vardø.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Geiran viser blant annet til Kulturminnefondet.

– Dette kan bidra med midler til istandsetting av ikke-fredete bygninger, som det er langt flest av i landet.

Kulturminnefondet har hatt økt pågang i det siste, forteller riksantikvaren, noe som tyder på at ønsket om å unngå forfall – slik som i Vardø – er stigende.

Kan ta år

Selv om jobben med å få Vardø til å skinne er godt i gang, er det fremdeles mange flere saker som venter.

Rådmann Hallgeir Sørnes ser på dette som et vedvarende arbeid som kommunen må prioritere, og han tror det kan ta år før man har fått ryddet skikkelig opp i Vardø.

– Men det å jobbe med disse sakene framtvinger også i enkelte tilfeller avhending av eiendommene, slik at de kan gå videre til folk som er interesserte i og har ressurser til å ta vare på dem, sier han.

Det er noe både innbyggere og tilreisende kan nyte godt av.

– Det er litt mer inviterende å komme til byen når husene pusses opp og det males og vedlikeholdes, kommenterer den besøkende Rune Aale-Hansen.

Rune Aale-Hansen fra Oslo er på besøk i  - et forfallent hus er nærmeste nabo

Utsikten fra terrassen til Rune Aale-Hansens tante kunne ha vært bedre.

Foto: Bård Wormdal / NRK