Hopp til innhold

For stor makt til småpartiene

Arbeiderpartiet og NSR burde samarbeidet om å lede Sametinget, mener lederen i Troms Arbeiderparti.

Bjørn Inge Moe, som er leder i Troms Arbeiderparti og ordfører i Kåfjord, mener et slikt samarbeid ville vært med på å sikre stablitet i den politiske styringa av Sametinget.

– Nå har småpartiene for stor makt, sier Moe.

–  Etter den siste konstitueringen tilhører visepresidenten i Sametinget enn enkeltmannsliste. Det har bidratt til at Sametinget er veldig ustrukturet, sier Moe.

– Man vet aldri hva det neste spranget blir. Blant annet ble de enige i forhandlingene om at Sametinget ikke skal ha noen befatning med reindrift - den største samiske næringa. Det viser hvordan enkeltpersoner kan pårvirke det som skjer.

- Bør Ap og NSR forhandle om en løsning?

- Nei, da de ikke gjorde det etter valget da det var påkrevet, får NSR heller grilles i sitt eget fett der oppe i Karasjok i lag med de smålistene de samarbeider med.

Lederen i Troms Arbeiderparti mener Sametingsgruppa i partiet burde ha støttet NSR, og latt dem styre på Arbeiderpartiets nåde.

– Ingen forhandlinger

I flere uker har det gått rykter om at Arbeiderpartiets Egil Olli og NSR prater sammen om en eller annen form for samarbeid. Men i begge leirene benektes dette.

De to rådsmedlemene Terje Tretnes og Johan Mikkel Sara, som ikke tilhører NSR, krevde på siste rådsmøte i Tromsø i forrige uke klar beskjed om slike samtaler var i gang. Men de har fått garantier om at dette ikke er tilfelle.

 

Janos Trosten
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Dreper interessen

Og parlamentarisk leder for NSR-grupperinga, Janos Trosten, tror et slikt samarbeid aldri blir aktuelt.

- Det er en problemstilling som overhodet ikke er aktuell i NSR, sier han til NRK.

- Ville man ikke fått større stabilitet hvis Ap og NSR hadde gått sammen?

- Hvis man vil drepe velgernes interesse for valget, er Moes løsning effektiv. Vi vil ikke ha noe Sametingsråd med Ap – det må være helt klart. Den diskusjonen er ikke aktuell i det hele tatt, sier Trosten.