Flere unge i sosialkø

Antall unge under 24 år som søker sosialhjelp øker kraftig over hele landet.

NAV arbeidskontor

Illustrasjonsbilde.

Foto: Nyhetsspiller / NRK


I Tromsø er denne gruppa fordoblet på et år og i Trondheim er ungdommer overrepresentert blant sosialhjelpsmottakerne.

Klarer ikke å hjelpe

Kommunene innrømmer at de ikke klarer å hjelpe alle som trenger det:

- Jeg er alvorlig bekymra fordi så mange mellom 18 og 24 år henvender seg til oss og ber om hjelp, sier Gunn Elin Kristiansen i sosialtjenesten til Tromsø.

Kommunen har styrket satsinga på denne gruppa med to stillinger, men man klarer likevel ikke å følge opp de unge godt nok..

Oslo har også hatt en økning i antall unge sosialklienter, og Trondheim ligger 28 prosent høyere enn de ni største byene i landet.

Mangler videregående skole

Gunn Elin Kristiansen har ingen klar formening om årsaken til den drastiske økningen, men noen faktorer går igjen.


- Mange av de som søker hjelp hos oss mangler videregående utdanning. Noen mangler også bolig, mens andre igjen har sammensatte problemer, eksempelvis rus og psykiatri, sier hun.