Hopp til innhold

Flere eldre må dele sykehjemsrom: – Du får ikke noe privatliv

Et av Tromsøs største sykehjem er presset til å gjøre flere enkeltrom om til dobbeltrom.

Johan Robertsen

Trangt om plassen. Enhetsleder Johan Robertsen ved Sør-Tromsøya sykehjem viser fram et av rommene som to eldre må dele.

Foto: Turi Enoksen / NRK

– Det betyr først og fremst dårligere kvalitet for de beboerne som blir berørt av dette. De som må flytte inn på et enkeltrom som er gjort om til dobbeltrom. Du får ikke noe privatliv på det rommet. Det sier enhetsleder Johan Robertsen ved Sør-Tromsøya.

Store dagbøter

Mangel på sykehjemsplasser i Tromsø gjør at kommunen sliter med å ta imot utskrivingsklare pasienter fra Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN.

Derfor har Sør-Tromsøya sykehjem har nylig gjort fem enkeltrom om til dobbeltrom.

Sykehjemmet er bygd for 82 beboere, men har nå 89 beboere.

Likevel er det mange pasienter kommunen ikke klarer å ta imot. Det kostet i fjor nærmere 20 millioner kroner i dagbøter.

– Det er synd

– Jeg syns det er synd at man er kommet i den situasjonen at det ikke er nok sykehjemsplasser i Tromsø, og at man har en samhandlingsreform som øker presset på kommunene så kraftig, sier Robertsen.

– Hva med de ansatte som får flere beboere å forhold seg til?

– Der har Tromsø kommune stilt med mer ressurser, slik at sykehjemmet har fått flere ressurser for å dekke opp for dette økte beboertrøkket.

– Nødvendig

Kristoffer Kanestrøm

Byråd for helse- og omsorg, Kristoffer Kanestrøm, mener dobbeltrom på sykehjem er et bedre alternativ enn å ligge i en sykehuskorridor.

Foto: Ulla Rafaelsen / NRK

– Det er noe vi er nødt til å gjøre for å klare å ta imot utskrivingsklare pasienter fra UNN, og gi de et godt tilbud. Det er selvfølgelig ikke ønskelig å bruke dobbeltrom. Men i en periode, fram til vi har bygd det nye helsehuset og Otium er ferdig, kommer vi ikke unna at vi må bruke noen dobbeltrom.

Og tross alt vil det være et bedre tilbud å være i et dobbeltrom i sykehjem, enn å ligge utskrivingklar i en korridor, eller i et firemannsrom ved Universitetssykehuset, sier Kristoffer Kanestrøm.

Kritisk brukerråd

– Sykehjemmet er bygd for enereom, så vi er svært kritiske til at dette gjøres. Det sier leder i brukerrådet for Sør-Tromsøya sykehjem, Knut Øien. Men dessverre har vi ikke noe vi skulle ha sagt i denne saken, det er allerede bestemt, sier Øien.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark