Flåtten slår seg ned lenger nord

Flåtten beveger seg stadig lenger nord. Ferske studier viser at blodsugeren har tilholdssted helt opp til 69 grader nord.

Flått er funnet så langt nord som i Tromsø, Alta, Nordreisa og aller innerst i Øst-Finnmark, men dette er mest sannsynlig enkelttilfeller.

Forskerne mener imidlertid det er hyppigheten av funnene så langt nord som Lofoten som beviser at flåtten nå faktisk har slått seg ned her.