Fjerner månelandskap med boreslam

Boreslam fra Barentshavet kan havne i gamle gruveanlegget i Kvalsund.

Wergeland - Halsvik AS, som driver med avfall, har søkt om å få deponere borekaks i dagbruddet i Repparfjorden.

- Det vil jo bety store fordeler i forhold til de inngrepene som ble gjort i gruvetida på 70-tallet, under Folldal Verks ledelse, sier ordfører Ragnar Olsen. Han håper det omsider kan bli ryddet opp i dagbruddet.

 

Slagmark

Det ser ut som ei slagmark på fjellet over det tidligere Folldal Verk i Repparfjorden. Da gruvedrifta stoppet opp, lå det igjen et månelandskap. Dagbruddene ligger som dype sjakter, som er farlig for mennesker og dyr, og slik har et sett ut siden slutten av 70-tallet.

- Ja, det har stått slik, og man må jo bare prise seg lykkelig over at det ikke har skjedd noe tap av menneskeliv eller andre ulykker der, sier Olsen.

- Man benytter seg av en muligheten til å kvitte seg med avfall samtidig som man får en miljøgevinst i å fylle igjen disse kratrene. Og det er ufarlig avfall dete er snakk om, framholder han.  

Høring

Statens Forurensningstilsyn har sendt søknaden om deponering ut på høring. Wergeland - Halsvik vil foreløpig ikke kommentere saken, men sier at det nok vil være drift ved gruveanlegget også om ti år. I dag leverer Kvalsund Aggregates, en datterbedrift av Halsvik Aggregates, stein til rørledningstraseen for Snøhvitutbygginga.

Hvor mange arbeidsplasser et slikt deponi vil få, er usikkert.