Ble lurt for 43 millioner

Finnmark Fylkeskommune hadde sjansen til å skaffe eierskap til store fiskeressurser, men alt gikk galt.

Arne Eriksen
Foto: Eivind Davis / Scanpix

I 1989 ble fylkeskommunen lurt til å betale ut 43 millioner til selskapet Finnvest, hevder forfatter og undersøkende journalist Arne Eriksen i ny bok.

Finnmark hadde sjansen til å oppnå lokalt eierskap for sju trålere og fire industribedrifter i Øst-Finnmark etter at Møre-selskapet Brødrene Aarsæther var slått konkurs.

I boka «Da Finnmark hadde sjansen» forteller Eriksen om hvorfor selskapet Finnvest AS mislyktes i å få kontroll med verdiene, og om hvordan selskapet lurte Finnmark Fylkeskommune til å betale ut 43 millioner i lån og tilskudd uten at lånevilkårene var oppfylt.

Bløffet om eierskapet

Aksjeselskapet Finnvest ble etablert for å ta over driften av trålerne og landanleggene. Finnmark Fylkeskommune og utbyggingsstyret sa seg villig til å gi 43 millioner i lån og tilskudd til selskapet hvis minst 51 prosent av eierne var fra fylket.

Å få nok kapital fra investorer i Finnmark var ikke lett. Da selskapet ble etablert var kun 46 prosent på finnmarkshender. Det ble ifølge Eriksen hemmeligholdt for fylkesutvalget og utbyggingsstyret.

Erling Fløtten
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Prestisje

– Det ble aldri sagt. I stedet gikk man ut mediene og sa at lånevilkårene var oppfylt. Det var de definitivt ikke. Pengene skulle aldri vært utbetalt, sier Eriksen.

Eriksen mener at den daværende fylkesordføreren Erling Fløtten og flere andre sentrale politikere visste at lånevilkårene ikke var oppfylt, men at de på grunn av politisk prestisje ikke kunne la være å gi lånet og tilskuddet til Finnvest.

Erling Fløtten vil i dag ikke kommentere saken overfor NRK.

Måtte unngå skandale

Eriksen er ikke i tvil om at det gikk stor prestisje i saken.

– Fylkeskommunen med de ledende Arbeiderparti-folkene kunne ikke gå ut like før stiftelsen og si at «nei, vi greier det ikke likevel, vi må prøve noe annet». Tålmodigheten i konkursstyret var på bristepunktet. De ville uten tvil latt det gå over til Ålesunds-interesser, og den politiske skandalen ville vært fullkommen, sier Eriksen.

– Jeg tror det var for å unngå en slik skandale at man pakket det bort og brukte bløff og usannheter overfor mediene for overhodet å komme i gang.

Ingen suksess

Dårlige tider i fiskeriene, dårlig tillit til ledelsen fra de ansatte og etter hvert fylkeskommunen er ifølge Eriksen blant årsakene til at selskapet aldri ble noen suksess.

Konkurs var uunngåelig, og da stod Møreselskapet Westfish-Aarsæther klar til å ta over trålerne, industribedriftene - og lånet fra fylkeskommunen.

Finnmarkingene hadde misbrukt mulighetene til å bli herre over rikdommen utenfor sin egen kyst.

Røkke har kontroll

I dag har Kjell Inge Røkkes Aker Seafoods tatt over størsteparten av fiskeressursene i øst. Men hadde Finnvest lykkes for 17 år siden, tror Eriksen situasjonen hadde vært en helt annen.

– I og med at man kanskje ville hatt mer lojal levering, ville man kanskje hatt flere og sikrere arbeidsplasser på bedriftene det gjaldt, sier Arne Eriksen.