Fikk ikke være med UD til Russland: – Viser behovet for redaktørplakat

Barents Observer-redaktør Thomas Nilsen ble nektet å være med Utenriksdepartementet på inspeksjonstur til Andrejev-bukta denne uka. Grunn: har ikke pressevisum eller pressekort for å arbeide i Russland.

Thomas Nilsen

Barents Observer-redaktør Thomas Nilsen ble nektet å være med Utenriksdepartementet til Andrejev-bukta i Russland fordi han ikke har journalistvisum og akkreditering. UD var på inspeksjonstur denne uka for å se hvordan det går med oppryddingen av gammelt atomavfall i området.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Vi har søkt om at Barents Observer skal få tilgang til Andrejev-bukta, men det avslås av formelle grunner fordi de ikke har pressekort, og ikke har signert redaktørplakaten. Og det viser jo det som har vært vårt poeng, at det vil være en styrke for dem om de får signere redaktørplaktaten.

Det sier statssekretær Bård Glad Pedersen til NRK.

Følte seg feil gjengitt av fylkespolitikerne

I et møte med styret og ledelsen i Barentssekretariatet har han gjort det klart at de er for en større uavhengighet for nettavisen.

Årsaken til møtet var at UD mente Barentssekretariatet og eiernes uttalelser skapte et inntrykk av at departementet ikke ønsket større frihet for Barents Observer, og var imot at de skulle forplikte seg til redaktørplakaten. Noe Glad Pedersen understreker er det motsatte av hva de har sagt. Men representantskapsleder Tomas Norvoll mener dette er nytt.

– Det er i såfall et nytt signal, men hvis UD har et klart ønske om det så skal vi finne en løsning, sier Norvoll som fremhever at han selv ikke har vært i møter med UD og baserer seg på styrets redegjørelse. Bård Glad Pedersen er klar på dette ikke er nye takter fra UDs side:

– Vi har vært tydelig på at økt uavhengighet vil være positivt for Barents Observer, sier Pedersen. Og 22. mai sendte også UD brev til styrelederen og orienterte om nettopp dette.

Barents Observer dukke

Denne dukken har blitt et kampsymbol for Barents Observer etter at de fikk avslått ønsket om å følge redaktørplakaten 21. mai.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Norvoll kan endre dette i morgen om han vil

Thomas Nilsen mener Tomas Norvoll har en ting å gjøre hvis han faktisk deler UDs syn i denne saken.

– Tomas Norvoll er velkommen til å ta den 180 graderen han tar nå, det er jo fint at han innser at vedtaket i representanskapet ble tatt på feil grunnlag. Det ønsker vi velkommen. Tomas Norvoll kan innkalle til representaskapet i morra, og oppheve vedtaket fra 21. mai om at vi ikke skal følge redaktøreplakten, sier Nilsen.

Det vil i såfall være i tråd med et intensjonsvedtak fra desember 2014, hvor det daværende styret og daglig leder Pia Svensgaard slo fast at de ønsket et fritt og uavhengig Barents Observer.

Bakgrunnen for hele konflikten er det omtalte vedtaket fra mai, hvor representantskapet i Barentssekretariatet snudde, og sa nei til et uavhengig Barents Observer.

Barents Observer sine lokaler

I desember 2014 jobbet styret og daglig leder Pia Svensgaard med redaksjonell frihet for Barents Observer som utgangspunkt.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Redaktørplakten er ikke det viktige

Tomas Norvoll mener at redaktørplakaten er en symbolsak, som ikke er det sentrale for Barents Observers frihet. Den mener han de har uten plakaten.

– Vi har ikke et problem med redaktørplakten, men en redaktør som uttaler seg fullstendig feil om vedtak vi har gjort, sier Norvoll.

Thomas Nilsen har kalt vedtaket om at Barents Observer ikke får signere redaktørplakten, for et angrep på det frie ord. Det mener Norvoll er illojal oppførsel fra en ansatt, men er nå åpen for å snu i saken - etter at statssekretær Glad Pedersen har påpekt at de er enig med Nilsen.

Bård Glad Pedersen

Bård Glad Pedersen i UD er klar på at de ønsker et fritt og uavhengig Barents Observer, noe de har poengtert både per brev og møte med ledelsen i Barentssekretariatet.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

– Tomas Norvoll anklager meg for å være illojal fordi jeg påpekte at vedtaket om å ikke følge redaktørplakaten var et angrep på det frie ord. Vel, nå snur han og lytter til argumentene mine og ønsker å innføre redaktørplakaten. Det er bra og viser at min såkalte illojalitet var helt riktig, sier Thomas Nilsen til NRK.

Fordeler og ulemper

Tomas Norvoll mener det er fordeler og ulemper med redaktørplakten for Barents Observer:

– Hvis de følger den vil de kunne dra dit andre medier kan dra, men uten den kan de være med på mange møter tradisjonelle medier ikke får innsyn, sier Norvoll som ser på det som en fordel. Men det synet deler ikke Nilsen som mener representanskapslederen burde lese saksutredningen bedre.

Barentsobserver

Redaksjonen i Barents Observer, fra venstre: Trude Pettersen, Thomas Nilsen, Atle Staalesen og Jonas Karlsbakk.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Dette drøftet vi inngående i en redegjørelse vi hadde i desember 2014. Interne møter vi ikke kan refere fra har vi ingen interesse av å være på. Vi vil ha et klart regulert forhold mellom eierne og oss, slår redaktøren fast og fortsetter:

– Vi vil ha redaktørplakten og være på lik linje med andre media, og ha et avklart forhold mellom redakjonen og eierne. Så får vi håpe at Norvoll slutter å anklage meg for å fare med misinformasjon. Det er oppsiktvekkende at lederen for representantskapet går så hardt ut slik han har gjort i dette tilfellet.

Styret i Barentssekretariatet har møte 24. juni, og da skal spørsmålet om redatkørplakaten også tas opp på nytt.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark