Hopp til innhold

FeFo ønsker å kjøpe Norut Alta

Styret i Finnmarkseiendommen ønsker å bli eiere av forskningsinstituttet Norut Alta.

FeFo

Fefo-styret samlet til styremøte i Lakselv tirsdag. Fra venstre: Toril Bakken Kåven, Raymond Robertsen og Bente Haug.

Foto: Rolf Jakobsen/NRK

Styret i Finnmarkseiendommen vedtok tirsdag å kontakte Norut Tromsø for å høre mulighetene for å kjøpe aksjeandeler i forskningsinstituttet Norut Alta.

Norut Tromsø eier 60 prosent av aksjene i Norut Alta.

Bakgrunnen er konflikt mellom ansatte i Norut i Alta og konsernledelsen i Tromsø.

Saksdokumentene har vært unntatt offentlighet, men FeFo-styret valgte å åpne saken da styret møttes i Lakselv tirsdag.

– Dette er en sak hvor Finnmarkseiendommen er invitert til å være med å opprette et forskningsselskap i Finnmark. Det er fordi det er en frykt for at med de selskapene man har i dag, så vil forskningsmiljøet i Finnmark forringes, forklarte styreleder i Finnmarkseiendommen, Harald Larsen, til NRK før møtestart.

Direktør trakk seg

Jan Olli

FeFo-direktør Jan Olli.

Foto: Arne Ivar Johnsen

Ifølge sakspapirene har direktør Jan Olli i FeFo tidligere blitt kontaktet etter at en rekke ansatte i Norut Alta har ønsket å forlate institusjonen.

Dette på grunn av misnøye med at majoritetsaksjonær Norut Tromsø har fjernet flere millioner kroner i såkalte årlige basisbevilgninger fra Norut Alta. Disse pengene kunne Norut Alta tidligere selv bestemme over.

Denne avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner, og tidligere direktør Birgit Abelsen trakk seg fra stillingen som følge av dette.

Forespørselen til FeFo gikk ut på om FeFo, alene eller i samarbeid med andre, kan etablere et nytt forskningsinstitutt der alle i Norut Alta får ansettelse.

Anbefaler engasjement

FeFo-direktøren skriver i sitt saksfremlegg til styret at han vurderer et forskningsinstitutt til å være langt utenfor FeFos kjernvirksomhet, og mener en slik avgjørelse er av prinsipiell karakter.

Derfor ble saken fremmet for FeFo-styret.

Olli skriver videre at et eierskap må være i forståelse med Sametinget og Finnmark fylkeskommune, som eier Finnmarkseiendommen.

I sin konklusjon skriver Olli at han mener det er viktig med et sterkt og godt forskningsmiljø i Finnmark innenfor relevante områder for FeFo og finnmarkssamfunnet forøvrig.

Olli stiller seg derfor positiv til at FeFo bidrar til å sikre at fagmiljøet som er bygd opp over 20 år ikke forsvinner, og anbefalte oppkjøp av hele eller deler av Norut Alta.

Etterlyste mer informasjon

Likevel medgir han at saken kunne vært bedre opplyst, noe også styreleder Harald Larsen var enig i før møtet.

– Det er vanskelig å få hull i alle detaljene. Jeg synes styret har fått for lite og ensidig informasjon, sa Larsen før møtet.

Men pengene har vi, bekreftet han.

Ifølge direktør Olli er saksfremlegget kun basert på opplysninger fra de ansatte i Norut Alta og det som er offentlig kjent.

– Det har av naturlige grunner ikke vært ønskelig å ta kontakt med Norut Tromsø eller de andre minoritetseierne, skriver Olli.

Kan bli nytt selskap

Olli har ikke ønsket å ta stiling til konflikten mellom Norut Tromsø og de ansatte i Alta.

Om ikke oppkjøpet lykkes mener direktør Olli at de ansatte bør utfordres til å etablere et nytt selskap der FeFo kan gå inn som minoritetseier og yte ansvarlig lån.

Han mener det økonomiske engasjementet bør begrenses til tre millioner kroner, og FeFos eierandel bør ikke bli høyere enn 49 prosent.