Får tilsette 400

Justisdepartementet har gitt Politidirektoratet fullmakt til å mellombels tilsette 400 politifolk for å styrke bemanninga under koronakrisa, melder NTB. Departementet ga fullmakt til ansettelsene torsdag.