Mistanke om ILA-smitte

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Mange døde oppdrettslaks i Salangen.

Mattilsynet har mistanke om at det har brutt ut infeksiøs lakseanemi (ILA) i et oppdrettsanlegg i Salangen kommune i Troms.

Oppdrettsselskapet Salaks AS varslet 20. april i år Mattilsynet om økt dødelighet og andre funn i anlegget som kan tyde på at oppdrettslaksen har fått dette svært smittsomme lakseviruset.

Det er nå tatt prøver som er sendt til Veterinærinstituttet for analyse.

Det har før brutt ut ILA-smitte ved flere andre oppdrettsanlegg i området.

– Lokaliteten er pålagt restriksjoner med økt overvåking og forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, opplyser distriktssjef Hilde Haug i Mattilsynet.