Hopp til innhold

EU gir 30 millioner til helseforskning i nord

Vil kartlegge hvordan miljøgifter påvirker folkehelsa i nord.

Et større forskningsprosjekt skal se på hva klimaendringer og transport av forurensing har å si for helsa til folk i nordområdene.

Universitetet i Tromsø og Universitetssenteret på Svalbard er også med i det fireårige programmet.

- Erfaringene og kunnskapen skal brukes i andre deler av verden, sier daglig leder i Det arktiske miljøovervåkningsprogrammet, Lars Otto Reiersen.

Urbefolkning

Forskerne skal se spesielt på hvilken påvirkning klimaendringer og transport av forurensing har å si for urbefolkningen.

- Vi har fått til et samarbeid med 21 ulike partnere. Fire av disse er Norske, andre kommer fra ulike land i Europa og noen fra Canada og Russland, sier Reiersen.

Lignende prosjekt

Det vil ta tid før forskerne kan komme med forslag til tiltak og konklusjonene er klare. Det er også gjort lignende forskning tidligere, men ikke så grundig som nå ifølge Reiersen.

- Vi håper at vi gjennom forskningen kan få bedre forståelse av hvordan næringskjeden tar opp miljøgifter og hvordan det igjen påvirker helsa til folk, sier Reiersen.