Hopp til innhold

Dronesak: Dropper anke til Høyesterett

Før jul varslet statsadvokatene at frikjennelsen av Andrey Yakunin skulle ankes direkte til Høyesterett, uten å gå veien via lagmannsretten. Men nå har påtalemyndigheten ombestemt seg. Det er uvisst når saken kan behandles.

Andrey Yakunin, pressekonferanse etter frikjennelse

Andrey Yakunin holdt pressekonferanse sammen med advokatene sine, etter frikjennelsen 8. desember i fjor.

Foto: Annika Byrde / NTB

Yakunin ble frikjent av Nord-Troms og Senja tingrett i begynnelsen av desember. Det skjedde etter at han var tiltalt for flygning med drone på Svalbard.

Etter frikjennelsen slo påtalemyndigheten fast at det hastet med å få en rettslig avklaring av spørsmålet. Nå sier statsadvokat Geir Evanger at det ikke haster like mye lenger.

– Hovedgrunnen er at vi ikke ser at det haster så mye med å få en avgjørelse lenger. Det er ingen som sitter i varetekt eller soner i disse sakene, sier Evanger.

Da Andrey Yakunin ble frikjent satt fortsatt flere russere i varetekt for det samme, men politiet slapp dem fri før jul.

Selv ble Yakunin pågrepet i Hammerfest 17. oktober i fjor. Da hadde han seilt fra Svalbard med båten sin, «Firebird»

Sender anke

– Vi ser ingen grunn til å bringe det inn for Høyesterett når hasteelementet mer eller mindre er vekk, sier Evanger.

Statsadvokat Geir Evanger

Statsadvokat Geir Evanger, her fotografert ved en annen anledning, mener det ikke haster med en rettslig avklaring lenger.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Anken vil bli sendt til Hålogaland lagmannsrett så snart som mulig. Retten skal først bestemme om anken i det hele tatt skal behandles.

– Saken er prinsipielt viktig, så jeg tror ikke den vil bli silt vekk, sier Evanger.

Når saken kan bli behandlet er ikke klart. Lagmannsretten har satt av tid om to uker, men sykmeldinger hos Det nasjonale statsadvokatembetet gjør at det ikke går.

– Da må vi beramme saken på ny, og når det kan skje er det vanskelig å si nå, sier Evanger.

To stridstema

I tingretten ble Andrey Yakunin frikjent fordi dommerne mener to hensyn ikke er oppfylt.

Tromsø 20221129. Forsvarer John Christian Elden og medforsvarer Bernt Heiberg under rettsaken mot den dronetiltalte russeren Andrey Yakunin i Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag morgen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Forsvarerne John Christian Elden og Bernt Heiberg, i Nord-Troms og Senja tingrett i forbindelse med straffesaken mot Andrey Yakunin.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Det ene er at retten sier definisjonen som står i sanksjonsforskriften – «luftfartøy» – ikke omfatter små droner som folk flest kan fly.

Dronetiltalte Andrey Yakunin frikjent i tingretten: – En sterk og klar dom

Det andre viktige poenget i frifinnelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett er at luftfartøyet må være «registrert» for å omfattes av sanksjonene.

– Det er vi uenig i. Vi kan ikke se at hverken folkerettslige forpliktelser eller EU-retten rokker ved den definisjonen som gjelder i norsk rett, sier Evanger.