Dømt for besittelse av seksualiserte bilder av eget barnebarn

En mann i 70-årene fra Finnmark er dømt for besittelse av seksualiserte bilder av barn. Han er også dømt for å ha tatt seksualiserte bilder av sitt eget barnebarn.

Mannen har i følge dommen i perioden 2007 til 2013 ved en rekke anledninger lastet ned fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn og/eller fremstillinger som seksualiserer barn fra forskjellige nettsteder.

Han oppbevarte til sammen minst 190 filer med bilder og videoer som viste blant annet barn i seksuell situasjon med voksen.

"Ordinære bilder"

I anklagen kommer det frem at mannen skal ha produsert 4 bilder av barn i seksuell posisjon. Dette gjelder hans eget barnebarn.

Mannen, som er tidligere ustraffet, har erkjent straffeskyld i å ha lastet ned materialet med seksualiserte bilder og videoer av barn, men erkjenner ikke å ha tatt bilder av barn i seksuell situasjon. Han beskriver bildene han har tatt som "ordinære bilder" av hans barnebarn.

Bildene ble vist til barnets far, som er tiltaltes sønn, og fikk beskjed om at han ikke burde ta slike bilder.

Dømmes til åtte måneders fengsel

Etter vurdering av retten er bildene ut fra en samlet vurdering egnet til å gi seksuelle assosiasjoner, til tross for tiltales forklaring om at bildene er vanlige "bestefarsbilder". At barnets far reagerte ved å karakterisere bildene som upassende er også tatt med i vurderingen.

Mannen dømmes til 8 måneders fengsel, hvor 4 måneder må sones i fengsel, for å ha vært i besittelse av materiale tilsvarende en datamengde på 8GB, og filmer med samlet avspillingstid på omtrent 20 timer og for å ha produsert bilder som seksualiserer barn.

Han dømmes også til å betale saksomkostningene på 3000 kroner.