Hopp til innhold

Dobbelt så mange arbeidsledige menn som kvinner i Finnmark

– Ledigheten er stor i tradisjonelle mannsyrker, forklarer seniorrådgiver i NAV.

Møte på samfunnshuset

Konkursen i Sydvaranger Gruve var med på å øke antallet arbeidsledige menn i Finnmark.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Over dobbelt så mange menn som kvinner er nå arbeidsledige i Finnmark. Dette kan blant annet skyldes at ledigheten er stor i tradisjonelle mannsyrker. Det sier seniorrådgiver i NAV Finnmark, Eva-Lill Margit.

Eva - Lill Margit

Seniorrådgiver i NAV Finnmark, Eva-Lill Margit.

Foto: NAV Finnmark

– Innenfor olje og gassektoren har ledigheten økt blant ingeniører og industriarbeidere, og fiskeindustrien har opplevd perioder med permitteringer. Det gjelder også oppdrettsnæringa. Også konkursen til gruva i Kirkenes slår negativt ut på ledigheta for menn i fylket.

Forskningsleder hos SINTEF, Roland Mandal, bekrefter det Margit sier.

– Når det gjelder den økende ledigheten innen oljenæringen og tilknyttet industri, er det riktig at denne rammer menn sterkest – i og med at dette er næringer der menn utgjør et klart flertall blant de sysselsatte.

Ifølge SSBs Arbeidskraftundersøkelse økte antall arbeidsledige med 17.000 personer fra 1. kvartal i 2015 til 1. kvartal i 2016, og omtrent hele denne økningen har kommet blant menn, sier Mandal.

Følger nasjonale trender

Og at det er langt flere arbeidsledige menn enn kvinner er ifølge seniorrådgiver Eva-Lill Margit ikke bare et finnmarksfenomen.

– Vi ser akkurat de samme tendensene på landsbasis, og det handler mye om lavere aktivitet innen olje- og gassektoren. På dette området følger Finnmark de nasjonale trendene.

Lysere tider

Selv om ledigheten blant menn er høy i fylket, mener Eva-Lill Margit at det ser lysere ut i fremtiden for såkalte mannsyrker.

– Ja, vi ser jo mange spennende prosjekter nå fremover, innenfor anleggssektoren, veiutbygging, skoleutbygging og sykehusutbygging. Og dette er jo tradisjonelle mannsyrker, så det virker som vi går mot bedre tider.

Velg kvinne yrker

Men før endringene i arbeidsmarkedet kommer, oppfordrer Eva-Lill Margit menn i Finnmark til å ta utdanning innenfor tradisjonelle kvinneyrker.

Og ifølge forskningsleder hos SINTEF, Roland Mandal, kan det være en lur idé.

– Ledigheten for kvinner har ifølge SSB-tallene ikke endret seg nevneverdig i samme periode. Faktisk er det slik at i kvinnedominerte yrker som helse- og sosialtjenester har det vært en klar økning i antall sysselsatte i samme periode.