Hopp til innhold

Dette står i revidert nasjonalbudsjett for Troms og Svalbard

Finansminister Siv Jensen la torsdag fram revidert nasjonalbudsjett 2017.

Finansminister Siv Jensen holdt torsdag pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2017.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem i oktober i fjor. Det reviderte nasjonalbudsjettet er det endelige budsjettet, som skal vedtas av Stortinget.

Her er noe av det som er relevant for Nord-Norge:

  • Regjeringen foreslår å opprette et statlig koinvesteringsfond for Nord-Norge. Det nye fondet vil gi om lag 260 millionar kroner til nye prosjekt i regionen.
  • Regjeringen foreslår mer penger til ettergiving av studielån for lærere i Finnmark, Troms og Nordland. Regjeringa vil også øke løyvinga til samiskspråklige barnehager.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til skredsikringstiltak ved «spisshusene» i Longyearbyen i revidert nasjonalbudsjett 2017.
  • Regjeringen foreslår at det bevilges 28 millioner kroner til Statsbygg over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til grunnundersøkelser og prosjektering av nye boliger i Longyearbyen.
  • Regjeringen går i revidert nasjonalbudsjett inn for å bevilge fem millioner kroner til å etablere et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.'
  • Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett tolv millionar kroner til sikring av administrasjons- og servicebygget i Ny-Ålesund på Svalbard.
  • Midt-Troms barnemuseum på Finnsnes får to millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det er halvparten av det museet trenger. Barnemuseet blir en del av Midt -Troms museum og skal ligge i Kunnskapsparken. Ideen er å lage Midt -Troms i miniatyr.
  • Finnfjord AS og Universitetet i Tromsø får to millioner kroner ekstra til et prosjekt som tar sikte på benytte CO2 fra røykgass til algeproduksjon.

Se regjeringen.no for mer informasjon om revidert nasjonalbudsjett.