Hopp til innhold

Derfor deler ungdom nakenbilder

Ungdommer har lav terskel for å dele andres bilder og vet lite om hva som er lov og ikke, viser en ny rapport fra Redd Barna.

Illustrasjon til rapporten «Hvis du liker meg, må du dele et bilde»

Nakenbilder kan ha en rekke positive sider, men mas, press og uønskede bilder er negativt. Ungdom vet også lite om lovverket, svarer 70 ungdommer i intervju med forskere.

Foto: Illustrasjon av Hilde Glad

Ett av ti barn mellom 13 og 16 år har delt et nakenbilde, og tre av ti har følt seg presset, ifølge Medietilsynets rapport om barn og medier fra tidligere i år.

Silje Berggrav har ledet prosjektet der forskere sammen med Redd Barna har forsøkt å finne ut hvorfor ungdom deler nakenbilder, ikke bare av seg selv men også av andre.

Silje Berggrav

Berggrav sier ungdom hun har snakket med tenker lite over hva som skjer når en deler andres nakenbilder.

Foto: Lisbeth Michelsen

I arbeidet med rapporten «Hvis du liker meg, må du dele et bilde» har hun intervjuet nær 70 personer i alderen 14 til 19 år.

– Ungdommene sier rett ut at de som deler bilder i veldig liten grad møter fordømmelse fra venner og andre jevnaldrende, sier Berggrav.

I Harstad ble denne uken åtte ungdommer siktet for å ha spredt flere hundre nakenbilder av 34 mindreårige jenter fra området.

– Det er en hensynsløs kultur rundt dette. Noe skyldes at man ikke kjenner lovverket eller nyansene godt nok, men også at det ikke har noen sosiale konsekvenser, sier prosjektlederen.

– Gutter konkurrerer om å ha flest nakenbilder

Blant ungdom i Harstad har saken vært kjent lenge, sier ungdommer NRK har snakket med.

– Jeg synes det er bra at politiet nå gransker dette. Det har vært et problem ganske lenge, sier Solveig Karlsen Vee.

– Det er dumt at et miljø her i Harstad skal være på den måten, og at folk skal gå rundt og være redd for at slike ting skal bli holdt mot en. Det er ikke ok i det hele tatt, sier Julie Ovesen.

Silje Berggrav sier det særlig blant gutter kan ligge en forventning eller et press i vennegjengen om at man skal dele nakenbilder man har fått.

– Guttene forteller at det er mye konkurranse mellom guttene om å ha flest nakenbilder. Det gir status i vennegjengen, sier Berggrav.

Julie Bratteng, Solveig Karlsen og Julie Ovesen

– Folk sender bilder og lagrer dem uten at noen får vite om det eller sier fra, sier Julie Bratteng, Solveig Karlsen og Julie Ovesen. De er alle 16 år og går på en videregående skole i Harstad.

Foto: DAN HENRIK KLAUSEN/NRK

– Jenter deler for å ta igjen

Hun sier jentene også deler andres bilder, men at det da oftere er som en del av en konflikt: Man vil henge ut noen eller ta igjen for noe.

– De som synes det er greit å dele andres bilder har fått definisjonsmakt. Da er det vanskelig å stå opp i vennegjengen og si at dette vil man ikke være med på.

Ungdommer Berggrav har snakket med mener det er greit å dele et bilde med kjæresten, men er mer skeptiske til å dele et bilde offentlig i sosiale medier.

Samtidig svarer de også at den som har tatt det opprinnelige bildet må ta sin del av ansvaret når bildene spres.

– Når voksne er så opptatt av å formidle et budskap om at man er dum hvis man deler et nakenbilde er det kanskje ikke så rart at det er sånn ungdom tenker også, sier Berggrav.

Hun sier voksne nå isteden må bevisstgjøre ungdom om at det er den som deler bilder videre som har ansvaret.

– Vi må jobbe med holdninger, lære ungdom lovverket slik at de kan det til fingerspissene og lære dem at de alltid skal spørre om samtykke før de deler andres bilder videre, sier Berggrav.