Derfor ble strømregninga høy

Strømprisen for mars var den høyeste mars-prisen siden 2013. Årsaken var lite nedbør som igjen medførte at vannkraftproduksjonen ble lav, forklarer Ishavskraft. Samtidig var det kaldt i hele Norge og forbruket gikk opp. Derfor opplever strømkunder over hele landet en høyere regning enn hva de har vært vant til, både som en følge av økt forbruk samtidig som prisen økte. Det økte forbruket medfører at nettleien også blir høyere enn normalt, noe som igjen gir høyere strømregning.