Dataproblemer i politiet forsinker etterforskninger

Politidirektoratet erkjenner at de omfattende problemene i politiets interne datasystem kan bli langvarig.

Illustrasjon

Dataproblemer internt i politiet gjør at politiet ikke får registrert anmeldelser på vanlig måte. Det forsinker etterforskninger.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Direktoratet understreker at problemene ikke utgjør noen fare for liv og helse, og politiets operative evne skal ikke være påvirket. Nødnummeret 112 og politiets sentralbord er ikke berørt av dataproblemene.

Politidirektoratet (POD) opplyser at politiet tar imot anmeldelser på vanlig måte og etterforsker straffesakene som før. Forvaltningssaker som politiattest, pass, våpensøknad, førerkort, kan imidlertid bli påvirket.

Det såkalte BL-systemet – basisløsninger – gikk ned etter lunsj tirsdag 25. oktober.

Leif Sætrum

Avdelingsleder Leif Sætrum ved vandelsattestkontoret i Vardø, sier det nå ikke sendes ut attester på grunn av dataproblemene til politiet.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

12.000 står i politiattestkø

Siden problemet kan bli langvarig, oppfordres publikum til å være ute i god tid om man for eksempel skal ha politiattest, pass, våpensøknad eller førerkort.

Ettersom systemet er nede, øker behandlingstiden på søknader og hele 12.000 personer står nå i kø for å få politiattest. Det fordi vandelsattestkontoret i Vardø ikke får hentet ut oppdatert informasjon fra BL-systemet, og de har heller ingen andre muligheter for å hente ut informasjon til politiattestene.

– Der det er krav om politiattest, kan vi ikke løse det uten at systemet er oppe og går, sier avdelingsleder Leif Sætrum ved politiets enhet for vandelskontroll og politiattester til NRK.

Politiattest

12.000 personer står nå i kø for å få ettersendt sin politiattest.

Foto: Stian Strøm / NRK

Kan bli langvarig – ingen reserveløsning

Datasystemet BL (Basis Løsning) ble lansert i politiet i 1996. Brukergrensesnittet og funksjonaliteten er stort sett den samme i dag som den gang. Sammen med datasystemet PO (Politioperativt styringssystem) er det den viktigste basen for politiets arbeid.

Systemer blir brukt av politiet til å registrere nye straffesaker, samt oppdatere gamle saker i systemet med ny informasjon hvis det foreligger det. Når politiet ikke får lagt inn nye anmeldelser, forsinker dette straffesaksprosessen.

– Det skaper store problemer når politidistriktene ikke fungerer slik de skal og at man verken får hentet ut opplysninger, eller lagt inn opplysninger inn i systemene. Det innebærer at arbeidet blir betydelig vanskeliggjort, sa seksjonssjef Steinar

Steinar Talgø

Politiets arbeid blir vanskeliggjort som følge av dataproblemene, erkjenner Steinar Talgø i Politidirektoratet.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Talgø i Politidirektoratet til NRK onsdag.

Vil ikke skifte ut gammelt system

BL-systemet var også nede i flere timer både i april og juni. Før det gikk ned sist tirsdag, hadde det vært preget av ustabilitet og treghet.

Ifølge Politiforum eksisterer det ingen reserveløsning for systemet. Eneste alternativ er å lagre word-dokumenter lokalt, for så å legge det inn i BL i ettertid.

– Vi har ikke planer om å skifte ut BL-systemet nå, men på sikt vil alle systemer i politiet bli modernisert. Samtidig er det noen eldre teknologiske løsninger i BL som vi ønsker å fase ut, sier fungerende avdelingsdirektør Wilfred Østgulen i Politidirektoratet til NTB.

– Det skaper store problemer når politidistriktene ikke fungerer slik de skal og at man verken får hentet ut opplysninger, eller lagt inn opplysninger inn i systemene. Det innebærer at arbeidet blir betydelig vanskeliggjort.