Hopp til innhold

Byrådet vil investere for 4 milliarder kroner

I dag la byrådet fram sitt forslag for budsjett for 2016, og økonomiplanen for de neste fire årene.

Rådhuset i Tromsø.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

For siste gang la det borgerlige byrådet i Tromsø fram sitt budsjett for kommende år, og sine planer om langsiktige investeringer for kommunen.

Tøff økonomisk situasjon

I dag er situasjonen at kommunen har et merforbruk på driften hittil i år på 44 millioner kroner. Dersom dette ikke blir dekket inn i løpet av de kommende månedene, må Tromsø kommune gjøre opp regnskapet med et kraftig underskudd på driften.

Dette underskuddet må dekkes inn i løpet av de kommende to årene.

Store investeringer

Byrådet planlegger investeringer for 4 milliarder kroner de neste fire årene. Dette fører til at kommunen må øke sin lånegjeld med 730 millioner kroner, noe som betyr 36 millioner kroner i renter og avdrag per år.

Den største enkeltinvestering er Otium bo- og helsesenter, med 785 millioner kroner. Dette anlegget skal stå ferdig i 2018.

Byrådet foreslår å bruke vel 100 millioner kroner til bygging av nye boliger innenfor rus- og psykiatrifeltet. I tillegg skal det bygges 6 boliger til multifunksjonshemmede barn, noe som vil koste 30 millioner kroner.

I forslaget ligger også 240 millioner kroner til nye sosialboliger til vanskeligstilte.

Her er de andre store investeringene som byrådet foreslår:

  • Tromsøbadet, 650 millioner
  • Nytt krematorium, 87 millioner
  • Bussterminal Prostneset, 58 millioner
  • Sommerlyst skole, 149 millioner