Hopp til innhold

Her skal forskere bo - på verdens mest avsidesliggende øy

På Bouvetøya i Sørishavet skal det plasseres en ny feltstasjon hvor forskere skal bo i rått klima.

Forskere på feltarbeid på Bouvetøya

Forskere på feltarbeid på Bouvetøya. Siden midt på 1990-tallet har Norsk Polarinstitutt forsket på og overvåket blant annet fuglearter på øya.

Foto: Martin Biuw, Norsk Polarinstitutt

Feltstasjonen innvies i forbindelse med at det nå er 85 år siden Bouvetøya kom under norsk styre.

Jubileet ble markert hos Norsk Polarinstitutt i Tromsø i dag.

Øya ligger i Sørishavet, mellom Sør-Afrika og Antarktis.

Ingen andre steder på kloden ligger lengre unna sivilisasjonen i alle retninger enn Bouvetøya, i følge Norsk Polarinstitutt.

På verdens mest avsidesliggende øy, Bouvetøya, skal det plasseres en ny feltstasjon hvor forskere skal bo i rått klima.

Den nye feltstasjonen som skal plasseres på Bouvetøya ble innviet i Tromsø i dag i forbindelse med 85-årsjubileet. Foto: Eskil Mehren

Tidligere stasjoner ødelagt

Norsk Polarinstitutt har hatt forskningsstasjon på øya i flere perioder, men disse har ikke vært robuste nok.

Stasjonene har enten blåst i stykker eller blitt tatt av ras.

Håpet nå er at den nye feltstasjonen skal vare lengre enn de forestående, skriver Norsk Polarinstitutt i en pressemelding.
– Stasjonen er utstyrt med kamera og meteorologiske sensorer som skal sende data via satellitt gjennom hele året. Energiforsyningen er basert på vindkraft som gjør det mulig å drive måleutstyr også i de lange periodene når stasjonen er ubetjent, forteller Øystein Mikelborg, avdelingsdirektør for operasjon og logistikk ved Norsk Polarinstitutt.

Øystein Mikelborg

Avdelingsdirektør, Øystein Mikelborg, foran feltstasjonen som skal til Bouvetøya.

Foto: Martin Biuw, Norsk Polarinstitutt

Dekket av isbre

Stasjonen kan huse seks personer i perioder på 2-4 måneder, og er laget slik at den skal tåle et liv i tøffe væromgivelser. Det vanlige er at øya er svøpt i skyer eller tykk tåke, og så mye som 94 prosent av landområdet er dekket av isbre.


– Dette er det desidert mest risikable vi jobber med på Polarinstituttet. Da ønsker vi at det skal være så gode forhold som mulig for de som oppholder seg der, understreker Mikelborg.

Overvåker sel

Norsk Polarinsitutt har siden 1990-tallet forsket på og overvåket sel, pingviner og andre fuglearter på Bouvetøya, hvor opp mot 70.000 pelssel holder til.

Forskningsvirksomheten og forvaltning på øya legger, i følge Norsk Polarinstitutt, et viktig grunnlag for retningslinjer innen fangst og kvoter for uttak av krill i Sørishavet.

85 år i norske hender

Den 1. desember 1927 gikk den norske «Norvegia»-ekspedisjonen, under kaptein H. Horntvedts ledelse, i land på Bouvetøya. Øya ble da erklært for norsk terrorium.