Hopp til innhold

Bønder i krise får økt erstatning

Landbruksministeren setter inn ekstraordinære tiltak i nord.

Landbruk

Arkivfoto.

Foto: Espen Bierud / NRK

Flere steder i Troms har det vært total avlingssvikt i år blant annet på grunn av mye nedbør og ekstra mye tele i bakken.

Det betyr igjen at det må tilføres betydelige mengder grovfôr til fylket fra andre områder, noe som igjen vil bli kostbart for bøndene.

– Ekstraordinær situasjon

Nå vil myndighetene hjelpe de kriserammede bøndene i nord, og man innfører ekstraordinær tilpasning av regelverket for erstatning. I praksis betyr det at bøndene får dobbelt så mye i erstatning per fôrenhet de må kjøpe inn.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk mener det ordinære regelverket for erstatninger ved klimabetingede skader ikke gir en rimelig kompensasjon slik situasjonen er i Troms i år.

– Dette er ekstraordinære tiltak i en ekstraordinær situasjon. Jeg mener jordbruksavtalepartene er kommet fram til et godt bidrag for at bønder i Troms kan komme gjennom denne vanskelige perioden, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Fornøyd med løsning

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, er fornøyd med krisetiltakene.

– Jeg er glad for den løsningen vi har fått til for husdyrbøndene i Troms som er svært hardt rammet av avlingsskade dette året. Fraktkostnadene med å hente inn store mengder fôr til de rammede gårdene blir store. Det ordinære regelverket for klimabetingede skader er ikke fullt ut innrettet slik at det gir en rimelig kompensasjon slik situasjonen er i Troms i år. Selv om det økonomiske tapet for mange fortsatt vil kunne bli ganske stort, håper jeg dobbel sats vil bidra til at vi unngår nedlegging av husdyrproduksjonen i Troms, sier Bjørke.