Blåste til «krig» på torget

Med pikkolofløyte og trommer fikk publikum fredag formiddag høre krigsmusikk på torget i Harstad. «Pips and Drums» kalles tradisjonen på engelsk.

Forsvarets musikkorsp Nord-Norge viste hvordan militærmusikk ble brukt i gamle dager

Det er musikk mange kanskje forbinder med filmer og TV-serier om de store armeer på slagmarken, enten ved Waterloo eller den amerikanske borgerkrig. Unge gutter som gikk fremst og mante soldatene til strid i taktfast rytme og spill.

Det var det pikkolofløytist, Steinar Døvle og stortrommeslager Karoline Mellingen og Eivind Siljeholm på tenortromme demonstrerte på torget.

Pipe og tromme på torget i Harstad

Pipe og fløyte på torget i Harstad. Gammel militærmusikktradisjon hentet fram igjen av Forsvaret musikkorps Nord-Norge

Foto: Nils Mehren / NRK

Musikk har til alle tider vært bruk i krigssammenheng. Både som signalinstrument for å gi ordre og skremme fienden. Musikken skulle også motivere egne soldater til kamp.

– Alle festninger i Norge hadde pipere, som det kalles og trommespillere, sier Steinar Døvle. Piper er et noe annet instrument en pikkolofløyta som Døvle bruker i videoen, der de spiller «Downfall of Paris», men den låter ganske likt.

– Det er fint å ta opp og vise denne tradisjonen. Fløyte og Trommer har sin opprinnelse i Sveits og Frankrike også har det spredt seg over hele Europa og over til USA. ja, den finnes vel over hele verden, sier Eivind Siljeholm.

I dag har ikke denne musikken lenger noen funksjon i taktisk virksomhet. Videreutviklingen av forsvaret musikk til korps er ment å være et bindeledd mellom forsvaret og det sivile samfunn. Viktigst av alt er forsvaret egen bruk av musikken i forskjellige seremonier.