Hopp til innhold

Bispedømmet fikk kvensk navn

Bispedømmerådet har gjort vedtak om at Pohjais-Hålogalandin pispaseura er Nord-Hålogaland bispedømmets offisielle kvenske navn.

– Dette er et tydelig og nødvendig uttrykk for at kirken er en kirke for tre likeverdig folk, kommenterer biskop Olav Øygard på bispedømmet sine nettsider og håper det kvenske vil få en tydeligere plass i kirken i årene som kommer.

Biskop i Nord Hålogaland biskedømme, Olav Øygard
Foto: Jo Hermstad Trondsen / NRK