Hopp til innhold

Billigst å bo i Lavangen

Lavangen er Norges billigste kommune å bo i, viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse. En gjennomsnittshusholdning der har bokostnader på 72.000 kroner i året. Også Sørreisa og Storfjord er på lista over kommunene med lavest bokostnader.
Rapporten sammenligner kostnader som eiendomsskatt, kommunale avgifter, forsikringer og andre boligrelaterte utgifter. Tromsø er den tiende dyreste kommunen, viser statistikken.