Betalte for å få plukke søppel

Betalte 10.000 kroner for å være med på søppelplukking.

Det årlige søppeltoktet rundt kysten av Svalbard er populært. Med rift om plassene, betalte to deltakere likegreit 10.000 kroner hver for å delta.

Søppeltoktet ble i år arrangert for 12. gang, og er populært å delta på. 170 personer søkte om å delta, men bare 24 fikk plass.

Video Søppelsamling på Svalbard

Søppelsamling på Svalbard

I fjor søkte 188 av Longyearbyens 2000 innbyggere om plass på strandryddingstoktet.

Årets søppeltokt:

  • 72 kubikkmeter med søppel er funnet.
  • 47 kilometer strandlinje nord på øygruppa ble ryddet.
  • 5 dager rydding – 24 frivillige deltok totalt.
  • Mye av søppelet er fra fiskeflåten – notrester og fiskekasser.
  • Fant reinsdyrkadaver som hadde satt seg fast i garnrester. Flere rein sulter i hjel i disse garnrestene.
  • Oppfordrer fiskeflåten til å ikke slippe ut garn.

Totalt de siste 12 år de har holdt på har de samlet 1155 kubikkmeter søppel fordelt på 450 kilometer strandlinje.

160–170 stykker meldte seg på. kun 24 fikk plass.

Deriblant to som hver hadde betalt 9-10.000 kroner hver på tv-aksjonen NRK hadde i fjor høst.

Nyheter fra Troms og Finnmark