Hopp til innhold

Bestanden av sild er under føre-var-grensa

Det internasjonale havforskingsrådet ICES vil at fangsten på sild, kolmule, makrell og hestemakrell i 2024, skal reduseres med 24 prosent sammenliknet med rådet for 2023. Bestandsansvarlig i Havforskningsinstituttet Erling Kåre Stenevik, sier bestandene går ned på grunn av høyt fiskepress og manglende rekruttering etter 2016-årsklassa.

Sildefiske
Foto: Signe Christensen-Dalsgaard / NINA