Baserer på resultater

Tidligere ga SIVA lik støtte til alle næringshager, men nå har regjeringen bestemt at det skal gis penger basert på resultater og potensiale. Hermetikken næringshage i Vadsø fikk 1,1 millioner kr i støtte mot bare 650.000 kr i fjor. Vadsø og Nordkapp var de eneste i Finnmark som fikk en økning i støtten. Denne tillitten fra SIVA skal komme bedriftene til gode, det mener Mette Tennås Westlie, daglig leder i Hermetikken Kulturnæringshage.