Bane NOR bryter loven

Hittil har ikke en eneste jernbanestasjon hatt samiske skilter, selv om stedene har samiske navn. Bane NOR innrømmer overfor NRK at de ikke har vært klar over at dette er lovfestet, og de har nå igangsatt samisk skilting på åtte stasjoner.