Hopp til innhold

Arktis er mest utsatt for havforsuring

– Havområdene i Arktis er mest utsatt for havforsuring, noe som kan gjøre det vanskelig for mange arter å overleve i tiårene som kommer.

Isdekke

Utslipp av fosil brensel og avskoging forsurer havet i Arktis.

Foto: JONATHAN HAYWARD / AP

Det hevder forskningsleder Richard Bellerby ved Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR).

Han har ledet arbeidet med havforsuring i NorACIA (delutredning 2), den norske oppfølgingen av Arktisk råd-prosjektet Arctic Climate Impact Assessment.

Hovedrapporten lanseres i Tromsø i dag. Den tar bredt for seg klimaprosesser, virkninger i økosystem og samfunn i nord.

Fosil brensel-utslipp og avskoging

Forskere ved Bjerknessenteret overvåker havforsuringen på alle havdyp og de har allerede observert en nedgang i pH-verdien i havområder rundt Arktis og Antarktis.

Disse unike datasettene har blitt brukt i regionale modeller, som har avdekket at polare havområder vil få de største pH-endringene i vårt århundre.

Årsaken til havforsuring er økte CO2-konsentrasjoner i havet som en følge av tiltatte utslipp fra bruk av fossile brensel og avskoging. Dette endrer den kjemiske sammensetningen i havet, som klarest kommer tilsyne ved at havet får lavere pH-verdi og blir surere, også kalt havforsuring.

– Langs norskekysten fins verdens største forekomster av kaldtvannskoraller, som er yngleplassene for tallrike fiskeslag. Disse revene står i fare for forvitring etter hvert som forsuringen tiltar. Marine organismer som produserer kalkskall vil også få problemer i et surere havklima, som i neste omgang vil påvirke den marine næringskjeden og fiskerinæringen, forteller Bellerby i en pressemelding.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Store konsekvenser

Arktis

Arktis er ca. 26 mill. km², hvorav Polhavet utgjør den største delen. Over halvparten av landområdene er dekket av is.

Foto: HO / Scanpix/AFP

Omfanget havforsuringen kan få er avhengig av mengden CO2 som slippes ut fra menneskeskapt aktivitet, men Bellerby presiserer at fortsatte CO2-utslipp fra bruk av fossile brensel kan få store konsekvenser for den biogeokjemiske sammensetningen i havet.

Geologiske data fra tidligere tider med lave pH-verdier viser at det var massive reduksjoner i det biologiske mangfoldet i havet.

Bjerknessenteret har bidratt stekt til NorACIA-utredningen, både til klimascenarier, fysiske og biogeokjemiske prosesser og effekter på økosystem. Harald Loeng fra Havforskningsinstituttet og tilknyttet BCCR ledet arbeidsgruppen i rapport 3 om klimaeffekter. Han skal holde innlegg om dette under dagens lansering.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Dronebilde av Båtsfjord havn tatt 17.07.2022

Kommuner i nord er på gjeldstoppen

portrettintervju Torgeir Knag Fylkesnes

Fiskesmugling: – Regjeringen bør reagere før folk blir forbanna

Merethe Eidstø, sitter foran stuevinduet hjemme i Tromsø.

Stor mangel på kvensk barnelitteratur – Merethe må selv oversette bøker til kvensk

Tromsø kommune

Hamna på taket etter utforkøyring utanfor Tromsø

Publikum under Matomas konsert.

40 år med Midnattsrocken: – Føler på en stor ære