Ap vil la oktoberbarna bli

Arbeidarpartiet vil stanse utsendinga av dei såkalla oktoberbarna, det vil seie einslege asylsøkjarar med avslag, som var under 18 år då dei kom hit til landet, og som no har fylld 18 år. Ap krev at alle i denne aldersgruppa som er vedteke returnert til internflukt, skal vurderast etter eit sett av sårbarhetskriterier, melder NTB.