Hopp til innhold

Agnes Eriksen og Eira Söderholm får kvensk språkpris

Kvensk språkdag feires i dag med historiens første kvenske språkpris. Språkrådet hedrer to ildsjeler som har gjort en særlig innsats for å fremme dette svært truede nasjonale minoritetsspråket.

kvensk språkpris

Eira Söderholm og Agnes Eriksen vant prisen.

Foto: Anne Marie Rahkonen Berg / Bente Imerslund

Kvensk er et finsk-ugrisk språk som ble snakket i Nord-Norge allerede for flere hundre år siden, og på 1500-tallet var kvenene også nevnt i norske skattebøker. På grunn av langvarig fornorskningspolitikk, er det i dag stort sett de eldre som behersker kvensk talemål. Likevel har det skjedd mye positivt på språkfronten, sier seksjonssjef Daniel Gusfre Ims i Språkrådet.

– Både når det gjelder standardiseringsarbeid og rettskrivning for kvensk. Man har fått på plass Kvensk Institutt som arbeider med kvenske spørsmål, det er flere kvenske språksentre, kvensk grammatikk, det er lærebøker i kvensk og også ordbok i kvensk som sammen er en viktig infrastruktur for at en skal kunne arbeide med styrking av språket.

(Artikkelen fortsetter under)

Daniel Gusfre Ims

Seksjonssjef Daniel Gusfre Ims i Språkrådet.

Foto: Moment Studio

Viktig å synliggjøre kvensk

Hilja Huru, leder for Norske Kveners Forbund, ønsker Kvensk språkpris hjertelig velkommen. Den store utfordringen i dag, er å få overført språket til kommende generasjoner.

– Det er viktig at kvensk språk synliggjøres og løftes frem gjennom en slik pris. Og ikke minst at arbeidet og innsatsen til de som jobber med kvensk språk, settes pris på. Det er mange som gjør en formidabel jobb for kvensk språk. Jeg kan se for meg at juryen kan ha hatt en vanskelig jobb med å prioritere, men vi har fått to meget verdige vinnere, sier Huru.

For den kvenske språkprisen for 2017 går til Agnes Eriksen og Eira Søderholm. Begge har gitt det kvenske språksamfunn mektige verktøy for å fremme, utvikle og bevare det kvenske språket.

Agnes Eriksen har gjennom sitt arbeid som forfatter og utvikler av læremidler gjort et grunnleggende arbeid for at det i det hele tatt er mulig å undervise på kvensk. Hun har gjennom flere barnebøker, samling av rim og regler og egne fortellinger, bidratt til at også barn kan fatte interesse for det kvenske språket. Det sier en jury bestående av Egil Sundelin fra Kvensk Språkting, Anna Kaisa Räisänen fra Kvensk Institutt og Øystein Vagnsnes, professor i nordisk språkvitenskap ved UIT Norges arktiske universitet.

(Artikkelen fortsetter under)

kvensk språkpris

To av bøkene til Agnes Eriksen, som er en av vinnerne av Kvensk Språkpris.

Foto: Bente Imerslund

Vinnerne får 25.000,-

Førsteamanuensis Eira Søderholm fra Universitetet i Tromsø, har skrevet kvensk grammatikk. Hennes omfattende arbeid med kvensk fra et faglig og vitenskapelig ståsted, er av avgjørende betydning for etablering av kvensk som skriftspråk. Over flere tiår har hun også dokumentert kvenske stedsnavn talemål fra hele det kvenske språkområdet, og vært aktivt involvert i det kvenske språkplanleggingsarbeidet.

Prisen på 25 000 kroner vil bli levert til vinnerne ved en senere anledning. Hyvvää kväänin kielipäivää!