«Lance» har parkert inne i isen

Fire døgn etter at forskningsskipet RV «Lance» forlot Longyearbyen er skipet nå inne i polisen nord for Svalbard, godt hjulpet av kystvaktskipet KV «Svalbard». Nå skal forskningsplattformer etableres på isen.

Lance på 83,2 grader nord

Her er forskningsskipet «Lance» parkert på 83,2 grader nord.

Foto: Jago Wallenschus / Norsk Polarinstitutt

– Det var ganske vanskelig å ta seg fram. Vi hadde heldigvis god hjelp av KV «Svalbard». Uten den hjelpa hadde vi aldri klart det. Det har vært mye tung is og det har gått trått. Til slutt fant vi et flak, og har måtte nøye oss med det vi har fått nå. Vi ville gjerne lenger nord, men sånn ble det ikke denne gangen, sier prosjektleder Harald Steen.

Nå skal forskningsskipet la seg fryse inn i drivisen og følge isen fra den fryser nå i januar og til den smelter utover våren. Underveis vil det foregå yrende forskningsaktivitet både på isen og om bord på skipet.

– Den første tiden går med til at forskerne undersøker flaket og gjør seg kjent med isen. Vi må lage oss et kart slik at vi finner ut hvor vi kan ha de forskjellige instrumentene og hvor vi kan ta prøvene, sier Steen til NRK.

RV Lance parkert inne i isen

Forskningsskipet er inne i isen og forskningsaktiviteten kan om en ukes tid starte opp.

Foto: Pau Dodd / Norsk Polarinstitutt

Må være isbjørnvakt hele tiden

Målet med forskningstoktet er å finne ny og viktig kunnskap om klimautviklingen.

Men før forskningen setter i gang kreves det store forberedelser. De første dagene fremover skal forskerne og mannskapet losse tonnevis av utstyr. Rundt båten skal det plasseres ut et stort antall flytebøyer som kontinuerlig samler inn ulike typer data.

Ute på isen skal forskerne måle snø- og istykkelse langs linjer for å følge årssyklussen i hvordan snøen og isen påvirker hverandre.

Om bord på skipet vil forskerne måle CO2-innholdet i vannet, ta planktonprøver og vannprøver fra dypet og sende opp værballonger. Det vil hele tiden være isbjørnvakt på isen så lenge det befinner seg folk på isen.

– «Lance» er en stor og sterk båt, så noe dramatikk på båten blir det vel ikke. Men vi er lang unna alt, så skjer det noe med noen av oss må vi klare oss selv, forteller Harald Steen til NRK.

– Vi mangler kunnskap

Om en ukes tid antar man at forskningen fra isen kan starte opp for fullt.

– Vi skal undersøke den ferske ettårsisen. Iskappen over Nordpolbassenget blir stadig tynnere og yngre. Ettårsisen er tynnere, sprøere, jevnere, driver fortere og har annen dynamikk en flerårsisen. I dag mangler vi kunnskap om ettårsisens effekt på klima, økosystem og vær, sier prosjektlederen.

Rundt påsketider regner man med at skipet er ute av isen og da går RV Lance tilbake til utgangspunktet lenger nord og øst for å gjenta samme turen.

Kystvaktskipet KV Svalbard baner vei for KV Lance

Kystvaktskipet KV «Svalbard» banet vei for Lance inn i isen.

Foto: Norsk Polarinstiutt