– Utenkelig at folk i Trondheim skal dra til Oslo for å kjøre opp

Ordføreren i Vadsø er kraftig provosert av Statens vegvesen, som nå krever at folk i byen må reise 45 mil til Alta for å ta førerprøve for motorsykkel.

motorsykkel

LANGT FOR LAPPEN: Heretter blir det en lang dagsreise og kanskje overnatting for folk i Øst-Finnmark som skal la MC-lappen.

Foto: SCAN-FOTO / Scanpix

I forrige uke fikk kjøreskolene i byen vite at kundene deres ikke lenger kunne kjøre opp til MC-lappen i Vadsø.

Dette var det siste tilbudet i hele Øst-Finnmark. Heretter må alle fra regionen reise til Alta i Vest-Finnmark for førerprøven, med alt det koster av tapt arbeidsfortjeneste, fly og kanskje overnatting.

Hans-Jacob Bønå

Hans-Jacob Bønå

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ordfører Hans-Jacob Bønå (H) er sterkt kritisk:

– Det er helt utenkelig at de som bor i Trondheim skal reise til Oslo for å kjøre opp til førerkort. Like utenkelig er det for oss som bor i Øst-Finnmark å reise samme distanse, sier Bønå.

– Statens vegvesen er et serviceorgan for alle i Norge. De tar ikke det ansvaret når de flytter et sånt tilbud 45 mil.

Vegvesenet: Gjelder et fåtall

Jørn Simonsen, avdelingsdirektør Statens vegvesen region nord, sier kuttet i Vadsø skyldes to forhold:

– Etterspørselen er særdeles lav. Vi har heller ikke et område som har tilstrekkelig sikkerhetsnivå for denne typen oppkjøring, med nødbremsing og unnamanøver i 60 km/t. Vi trenger et stort, avskjermet område, sier Simonsen.

Området i Vadsø ble brukt til oppkjøring fram til i fjor. Men etter flere ulykker andre steder har Vegvesenet skjerpet kravene til områdene de bruker, og nå har de altså vraket Vadsø.

Simonsen viser til at heller ikke førerkort for tunge kjøretøy kan tas i Vadsø. Han mener det er naturlig å samle slike tilbud til noen få kontorer i regionen.

– Vi må tenke på sikkerhet og samfunnsøkonomi. Jeg skal ikke bagatellisere det, men det å kjøre opp til MC er noe du gjør den ene gangen i livet, sier Simonsen.

– Vegvesenets eget ansvar

Argumentene fra Vegvesenet faller ikke i god jord i Vadsø. Bernt Oldernes driver trafikkskole i byen og mener tallene for etterspørselen ikke kan brukes som bevis for noe som helst:

– I fjor kom Vegvesenets sensorer hit to ganger i løpet av hele sommeren; et par dager i starten av juni og så igjen i august. Da sier det seg selv at det blir få førerprøver her, sier Oldernes.

Ordfører Bønå mener Vegvesenet selv har hatt ansvaret for å vedlikeholde og utvikle banen der oppkjøringen foregår, og at de ikke kan bruke den som unnskyldning for å kutte tilbudet.

Sjefsavgjørelser uten debatt

Bønå er ikke minst kritisk til at beslutningen kommer som lyn fra klar himmel for alle dem som er berørt – uten noen offentlig diskusjon eller politisk debatt.

– Dette vitner om noe vi har sett veldig mange ganger før: Her sitter det regionledere i statlig foretak og tar beslutninger som går under radaren.

Bønå vil ta opp saken med partikolleger i regjeringen når han møter dem på Høyres landsmøte til helgen.

Jørn Simonsen i Statens vegvesen

Jørn Simonsen i Statens vegvesen

Foto: KRISTINA KALININA / NRK