Hopp til innhold

– Ulovlige varder er blitt en farsott

Turistenes hemningsløse vardebygging ødelegger både kulturminner og natur. Det blir bare verre, sier oppsynsfolk.

Varder i Skarvbergvika

NYTT PÅFUNN: I Skarvbergvika i Porsanger har nye varder dukket opp som paddehatter. Noen synes de er både morsomme å bygge og dekorative, men naturoppsyn og museumsfolk mener farsotten gjør stor skade.

Foto: Rolf Jakobsen

– Vi må stadig plukker ned varder i naturreservater og ved kulturminner, sier Arne Petter Sarre i Statens Naturoppsyn i Finnmark.

– Det er blitt en farsott. Før var det gjerne små varder med fem–seks steiner, men nå er det svære varder enkelte steder, sier Sarre.

Bildet øverst i artikkelen er fra Skarvbergvika i Porsanger denne uka. Fenomenet er nytt: Et bilde på Flickr fra samme sted tatt i 2013 viser en naturlig steinstrand.

Mange synes åpenbart vardene er fine, men naturoppsynet og museumsfolk protesterer.

Villeder

Ikke bare fordi de er skjemmende:

– I turområder kan nye varder forvirre og få folk til å gå feil, sier Sarre.

Arne Liaklev, koordinator i Forum for natur og friluftsliv i Finnmark, river ofte ned vardene han finner. Han har sett at de ødelegger kulturminner.

Arne Liaklev

– Folk bygger varder uten å skjønne at de plukker stein fra kulturminner, sier Arne Liaklev.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Folk tar stein fra ledegjerder for reinjakt som er bygd for lenge siden. De ser bare en steinrøys, og ser ikke at det er et kulturminne.

I fjor ble to verneområder i Varanger vandalisert, og i sommer ble det igjen oppdaget varder og andre byggverk kloss ved gamle graver. Mia Krogh, som leder Várjjat Sámi Musea, frykter at kulturminner kan bli ødelagt før de er registrert.

– Når folk har plukket opp stein, vet vi jo ikke om det har vært kulturminner der. Og det er vanskelig å restaurere steinur uten å etterlate spor.

Som tagging

Polfarer Liv Arnesen

Varder er visuell forsøpling i naturen, mener polfarer Liv Arnesen.

Foto: NRK

Villmarkskjendis Lars Monsen og polfarer Liv Arnesen har begge gått ut mot vardebygging. Arnesen mener det blir bare verre, både langs bilveier og i fjellet.

– Det er visuell forsøpling. En form for tagging, sier Arnesen.

– Folk må bruke hodet, og forlate naturen og rasteplassen slik den var da de kom, uten å etterlate seg verken søppel eller varder.

Tilreisende

SNO har inntrykk av at turister står for det meste.

– Hver gang vi har observert slik bygging og snakket med folk, er det utlendinger. Jeg skal ikke henge ut en bestemt gruppe, men særlig tyskere er glad i å bygge varder. Det er tydelig at de har et markeringsbehov, sier Sarre.

– Hva svarer folk når du tar det opp?

– De skjønner ikke at det er ulovlig, og de «skulle bare markere at det var en fin plass». Jeg sier sier at det ikke blir finere med varder, men det skjønner de ikke så godt.

Ulovlig

I vernede områder er det klart ulovlig å endre både naturen og kulturminnene. Ellers gir lovverket rom for skjønn, men krever at man ferdes varsomt (se faktaboksen).

– Vi sier fra uansett, verneområde eller ikke, at vardebygging ikke er godtatt i Norge, sier Arne Petter Sarre.