– Uakseptabel valgprosess

Tromsø idrettsråd mener det var en uakseptabel prosess under valget av etterfølgeren til norske IOC-medlemmet Gerhard Heiberg. Han valgte selv Kristin Kloster Aasen. Prosessen og valget strider med all demokratisk tenking og verdimessig ståsted i norsk idrett, mener Tromsø idrettsråd. De ber nå Norges idrettsforbund gi klart uttrykk overfor IOC at mangelen på åpenhet og demokrati er forhistorisk.